"Op aarde zoals het in de hemel is!"

GOD

IS ALTIJD

GOED!

Pauls Blog

Geregeld hoor ik reacties of vragen over de God van het Oude Testament (alsof dat een andere God is dan van het Nieuwe Testament). Het beeld dat we hebben van God, bepaalt sterk hoe we de Bijbelverhalen ontvangen. Heb ik het beeld van een straffende, boze God, die zijn volk slaat en straft, dan zal dat bepalen hoe ik het OT lees en begrijp.

Koning Manasse van Juda was een verschrikkelijke koning, die zijn eigen zonen verbrandde als offer aan afgoden, en allerlei andere gruwelijkheden ondernam! Hij riep boze geesten op, nou ja, “Hij deed zeer veel slechts in de ogen van de HEERE, om Hem tot toorn te verwekken.” (2 Kron. 33). Bewust en extreem zondigen om God daarmee te kwetsen en kwaad te doen. Read more

Alive and Well Ministries

Alive and Well Church

In 2017 zijn we gestart met Alive and Well Church in Genk, België.

Church is Familie, Echtheid, Acceptatie, Nieuw Leven, Wonderen. Het gaat Jezus om jou. Alles is gebouwd op Jezus Christus en zijn liefdesoffer: zíjn leven voor het jouwe.

Oogsten

Training Jezus’ getuigen zijn, ‘Start’ groep, zending, transformatie stad, uitleg evangelie.

De belangrijkste opdracht van Jezus is om getuigen te zijn en mensen weer terug te brengen bij hun Schepper, bij God die altijd goed is!

Genezen

Genezingsschool, Reizen, Genezingsdiensten, Onderwijs & CD’s, Bijbel-CD’s, Online preken, Getuigenissen.

Het is een grote passie van Jezus om mensen te genezen, ziel en lichaam, te bevrijden van angsten, verslavigen, depressies en meer. Wij trainen gelovigen om als ‘doktersassistent’ van Jezus de Dokter, zieken handen op te leggen.

Toerusten

Scholen, Trainingen, Studieavonden, Paul’s Boeken, Opbouwende preken, Onderwijs.

Doel: helpen jou te laten zien wie God is en hoe hij jou ziet (identiteit); jou helpen groeien tot volwassenheid in Jezus; trainen hoe te dienen en hoe de tekenen en genezingen van Jezus jou volgen.

WELKOM VRIEND!

Weet je dat God super enthousiast is over jou. Er is altijd hoop. Er is altijd een oplossing. Dit zeggen we uit ervaring. Laat ons weten hoe we je kunnen helpen.

Paul Immanuel en Annick Rooda en Team

Ben je nieuw op de site? Onderaan deze page stellen we onszelf voor!

  Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Elke week een bemoedigend woord, een Podcast, en meer.

Alive and Wel Church dienst

Dienst elke zondag 16.00 u.,
Flikbergstraat 79, Genk

Alive and Wel Scholen site

Info over Alive and Well Scholen kun je hier vinden:

www.alive-and-well-scholen.org

Wij kunnen ook bij u training verzorgen om voor zieken te bidden,
profeteren, woorden van kennis en andere gaven. 

Getuigenissen

Getuigenissen God is goed God is zo goed, en het is zo eenvoudig om te…

Getuigenissen uitstappen Heerlijke getuigenissen van uitstappen met de goedheid van God: genezingen en bekering volgen.

Prachtig hoe God onder leiders in Limburg een werk aan het doen is. Getuigenis Get…

Alive and Well Agenda

24
februari

Nieuw Leven Aarschot

10:00 — 12:00
@ Nieuw Leven Christen Gemeente Aarschot
Lees meer
24
februari

Alive and Well Church

16:00 — 18:00
@ Alive and Well Church
Lees meer
26
februari

Gebedsavond

19:00 — 22:00
@ Alive and Well Church
Lees meer

Elkaar voorstellen 🙂

Wie is Jezus?

Hij is Jezus Christus, Gods zoon Diegene en Enige die mensen redt voor de eeuwigheid, en die de zieken die naar Hem komen geneest en bevrijdt van alle boze geesten. Hij is het die armoede verbreekt en relaties herstelt.

Wie zijn wij?

Wij, Paul Immanuël en Annick Rooda
zijn medearbeiders voor Jezus met deze grote opdracht:

“Ga heen en doe hetzelfde als Jezus deed
en nog grotere dingen, in Zijn kracht
en Zijn Naam.”
(naar Johannes 14:12)

Wie ben jij?

Als je Jezus als Vriend en Redder in je leven hebt: een zoon/dochter van de allerhoogste God en vader. We willen je verder helpen, toerusten en herstel brengen.

Ontmoet Jezus

Als je Jezus nog niet kent als Vriend en Redder: je bent een fantastisch persoon, geschapen door God, klaar en welkom om bij God als Vader thuis te komen. Hij heeft een plan voor je leven. Geef niet op. Leef!

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: