Bijbelse genezing: naar geest, ziel, lichaam en meer

De Bijbel spreekt heel duidelijk over genezing als iets dat God wil geven voor je lichaam, ziel (emoties) en geest (redding), relaties, je leven, enz. Dat omvat dus ook bevrijding van bindingen en verslavingen, en bevrijding van geesten. (Voordat u zegt dat dit overdreven is, kan ik getuigen dat ik in mijn Christenleven letterlijk bevrijd ben van geesten van angst (zie bv. Rom. 8:15, 2 Tim. 1:7) en depressie. Voor een deel was die depressie trouwens ook te wijten aan andere zaken.)

De Bijbelse basis voor deze genezing in brede zin is zeer breed. Sta mij toe een klein stukje hierover te delen:

In het Grieks bestaat een woord dat veel gebruikt wordt in het NT, namelijk SOZO (werkwoord: REDDEN) en SOTERÍA (Zelfstandig naamwoord: REDDING). De betekenis van REDDING is in de meest brede zin van gered worden uit welke benauwdheid dan ook… Dat is niet wat ík zeg, maar een willekeurige Griek, en VINE’s of STRONG’s Woordenboek zullen u dat vertellen.

Hoewel… het Woord zal je het meest overtuigen. Dus laten we een aantal (van de vele) teksten bekijken met dat woord, en laat je bemoedigen dat het Gods wil is voor jou: SOZO!!

Evangelie is KRACHT tot SOZO/SOTERIA. Romeinen 1:16 “ Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid (SOTERIA, redding, genezing, bevrijding) voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.”

Redden. Lukas 7:49  “En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is Deze Die ook zonden vergeeft? 50  Maar Hij zei tegen de vrouw (prostitué): Uw geloof heeft u behouden (SOZO, GERED); ga heen in vrede!”

Genezen. Lukas 8:47 “ Toen de ‘bloedvloeiende’ vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij bevend naar Hem toe, en nadat zij voor Hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij onmiddellijk genezen was. 48  Hij zei tegen haar: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden (SOZO, genezen); ga heen in vrede!” (Ik geloof hier ook in de zin van redding)
Handelingen 4:9 ‘is heel gemaakt’.

Bevrijden. Lukas 8:35  “Ze gingen op weg om te zien wat er gebeurd was, en ze kwamen bij Jezus en vonden de man van wie de demonen uitgegaan waren, zitten aan de voeten van Jezus, gekleed en goed bij zijn verstand; en ze werden bevreesd. 36  En ook zij die het gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene verlost (SOZO, bevrijd van geesten) was.”

Opwekken. Lukas 8:49  “Terwijl Hij nog sprak, kwam er iemand van het huis van het hoofd van de synagoge en zei tegen hem: Uw dochter is gestorven; val de Meester niet lastig. 50  Maar toen Jezus dat hoorde, antwoordde Hij hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden (SOZO, opgewekt) worden.”

Gered van verdrinking. Handelingen 27:31 “Paulus zei tegen de hoofdman en de soldaten: Als zij niet in het schip blijven, kunt u niet gered worden (SOZO).”

Het WOORD is ondermeer tot redding, genezing en bevrijding: Lukas 8:11 “ Dit is de gelijkenis: Het zaad is het Woord van God.
12 Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen; maar daarna komt de duivel en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en gered worden (dus ook: genezen en bevrijd worden).

Ik begrijp maar al te goed de worsteling die de meesten van ons hebben met het onderwerp genezing. Het is bijna altijd geworteld in teleurstellende ervaringen. Voor sommigen is ‘teleurstelling’ zelfs zwak uitgedrukt. Maar met de liefde van God wil ik u aanmoedigen God te vertrouwen, je te laten opbouwen door het woord dat God spreekt.

‘Vader, in mijn overwinningen en in mijn teleurstellingen belijd ik dat u altijd betrouwbaar en goed bent. Ik ontvang uw genezing voor mij.’