Gods bovennatuurlijke boek

 

Ik ben zelf nog steeds aan het nadenken over, mediteren op het woord van afgelopen zondag. De Bijbel is het Identiteitsbewijs van Jezus Christus. Dit Boek is geschreven in een tijdsbestek van ongeveer 1447 voor Christus tot ca. 80 na Christus. Mozes schreef Genesis tot en met Deuteronomium tijdens zijn 40 jarige bediening die begon in 1447. Het boek Openbaring is het laatst geschreven boek uit de Bijbel, door Johannes. Volgens de Hebreeuwse jaartelling bestrijkt het bij elkaar 5782 jaar mensheid (Schepping van Adam en Eva tot nu toe).

In dit meest vertaalde, meest verkochte, eerst gedrukte, meest gelezen, meest geliefde boek ooit, staan zo’n 60 heel belangrijke profetieën over Jezus en zo’n 270 aanwijzingen over hem: geboorteplaats, andere woonplaatsen, de vlucht naar Egypte van Jozef en Maria en baby Jezus, opdracht, details over zijn lijden, opstanding,… etc. etc. Dát is zijn Identiteitskaart. Let wel, vooraf geschreven. Jesaja schreef 700 jaar voor Christus, de Psalmen, zoals 22, zo’n 1000 jaar van tevoren. En het begint met de eerste profetie, in Genesis 2, over ‘het zaad van de vrouw’, Jezus, dat de slang (duivel), de kop zou vermorzelen!

Wat betekent dit?

Twee belangrijke dingen.

De Bijbel bevestigt Jezus als persoon van vlees en bloed, als de Zoon van God, God zijnde, als de gestorvene en opgestane Heer. Het laat zien dat Jezus absoluut is wie hij claimde te zijn.

En Jezus bevestigt de Bijbel. Zijn leven, tot in detail, laat zien dat de Bijbel absoluut een goddelijk boek is, bovennatuurlijk juist. Absolute waarheid. Soms moeilijk te begrijpen. Maar het meeste van de boodschap is helder en duidelijk.

Lees, eet, bestudeer, mediteer op de Bijbel. Heb een relatie met de levende Jezus. En laat hem door jou heen wonderen en tekenen bewerken. Met grote, grote vrijmoedigheid kun je Jezus en de betrouwbaarheid van de Bijbel verkondigen.

Jezus houdt van jou en gelooft in jou,

Paul Immanuel en Annick Rooda