Het boek Jona staat natuurlijk bekend, vooral om de grote vis die door God beschikt werd om Jona op te slokken en drie dagen en nachten mee te nemen onder water. Ik zou zeggen het eerste verslag in de geschiedenis van onderzeeërs.

Maar wat is nu de boodschap van het boekje. Jona is behoorlijk eerlijk over zijn eigen negatieve houding, denken en spreken. Een eigenschap van de Hebreeuwse schrijfstijl in de Bijbel is, dat er vaak geen uitleg gegeven wordt aan een verhaal. Het is de bedoeling dat jij en ik als lezer nadenken, mediteren op een gebeurtenis of verhaal en daar dan lessen uit leren.

Ik heb er pas over gesproken en de opname vind je hier. Zeer aan te bevelen. Er zijn veel conclusies te trekken, maar hier is er eentje, een heel belangrijke:

Vaak wordt God in twijfel getrokken en gezien als de boze straffende God. Wij neigen er soms sterk naar om onszelf in die beoordeling naar voren te schuiven, alsof wij zo geweldig en rechtvaardig zijn, en het beter zouden doen.

In dit boek zien we een enorm contrast tussen de boze, op wraak beluste Jona en de vergevende, barmhartige, liefdevolle God. Er is maar één die in staat is rechtvaardig Rechter te zijn, en dat is God. En inderdaad hij besloot om te oordelen en vervolgens van zijn troon af te stappen en de straf zelf te dragen: Jezus Christus en die gekruisigd.

Toch meent Jona in dit verhaal de betere rechter te zijn en hij is zo veroordelend, dat hij tot stervens toe wenst dat de hele stad verwoest zal worden. Hij gaat een felle discussie aan met God en is daar woedend bij. Hij vindt dat God niet mag vergeven en moet verwoesten. Wat een hoogmoed!

En nu wij. Hoe doen wij het in deze tijd waar zoveel aanstootgevende dingen gebeuren. Walgelijke vormen van geweld, leugen, seksuele perversiteit, machtsmisbruik enz. Wat is het makkelijk om je te laten trekken in oordelen en boosheid. En ja, er bestaat rechtvaardige boosheid. Die heeft God ook. Maar tegelijkertijd roept hij zijn Lichaam, ons, op om de boodschap van vergeving en gerechtigheid in Jezus te brengen. Waarheid te spreken met liefde. De zonde van Nineveh was zo ontzettend groot dat God de stad wilde verwoesten, met haar ca. 600.000 inwoners. Maar hij bood een kans tot bekering aan. En de mensen van de stad grepen die kans, geraakt door Gods liefde. Een ondenkbare opwekking brak uit.

Opwekking zal ook nu uitbreken en velen zullen gered worden. Maar het is door de boodschap van de radicale liefde van Jezus Christus en niet de boze veroordelingen. Oproep tot radicale bekering, dat wel. Net als in Nineveh. Gebruik je strijdlust in je gebed tegen de duisternis en op andere goddelijke manieren. Het is niet makkelijk, maar wel mogelijk met de hulp van onze Heer Jezus!