Wonderbaarlijke genezing van 51 jaar darmziekten – 31 januari 2016

Als Franky ben ik geboren met een ongeneeslijke darmaandoening en deze chronische darmproblemen sleepten aan tot heden. De lange lijst van symptomen en klachten staat onderaan dit getuigenis, maar kort samengevat was het dit: een levenslange nachtmerrie, die ik niemand zou toewensen!1).

De klassieke, medische wetenschap is machteloos en alle vormen van wereldlijke hulp genezen niet. Er is géén genezing van mogelijk in deze wereld. Doktors en professoren zeiden: “Je zal er mee moeten leren leven, Mijnheer”. De medische diagnose kwam op 16-jarige leeftijd, ik ben ondertussen 51 jaar. De aandoening is er sinds mijn geboorte.

God leidde me naar de gebeds- en genezingsdienst in de Gemeente van Ieper op 31 januari, vorige zondag. Tijdens de genezingsdienst heb ik openlijk getuigd van mijn levenslange, chronische darmproblemen en heb mij volledig overgegeven aan de genade van de Heer. Tijdens de genezingsdienst van Paul Rooda zegende de Heer mij met een visioen. Ik zag, sprankelend, levend licht en als ziel werd ik geroepen door de Heer. Ik verliet dit lichaam en steeg op ten hemel. Halfweg zei de Heer: “stop, kijk naar dat lichaam en besef de waarheid. Jij bent niet dat stoffelijk omhulsel wat jij lichaam noemt. Het is slechts de tempel, de verblijfplaats van je onsterfelijke ziel”. En ik ervoer de absolute waarheid over lichaam en ziel, leven en dood.

Daarna steeg ik zeer snel op en verscheen voor een onmetelijke, gouden troon. De straling was alomvattend en oogverblindend. Op de troon zat de Vader. Mijn ziel herkende deze Aanwezigheid glashelder en onmiddellijk als God. De gestalte, gedaante … straalde het zuiverste, witte Licht uit en enkel Hem komt alle glorie toe. Jezus droeg een gouden kroon en Hij vroeg mij om aan Zijn voeten te knielen om gezegend te worden. Ik knielde aan Zijn voeten en zag onmiddellijk Zijn doorboorde voeten, doorboord aan het kruis. Christus vroeg mij: “raak Mijn voeten aan en onmiddellijk voelde ik dat de Levende, Vurige heilige Geest mij vulde. Ik werd opgenomen in Zijn oneindige hart van Liefde en de Stem van de Vader zei met luide stem: “het is tijd!”

Het bloed van het lam stroomde in grote beken over mij. Ik werd volledig bespoeld en ondergedompeld in het bloed van het lam. Christus zei mij: “Ik heb je vrijgekocht van dood, zonde en lijden en neem je vanaf nu op in Mijn Koninkrijk”. Onmiddellijk werd deze waarheid helder voor mij, de werkelijke betekenis van het bloed van Jezus aan het kruis. Vervolgens werd ik volledig ondergedompeld in een borrelende Bron van Levend Water en het bloed van het Lam werd weggespoeld en ik werd volledig gereinigd, puur en witgewassen. En de Stem van de Heer zei: “ontvang nu Mijn genezing”. In een flits was ik terug in dit sterfelijk lichaam en had terug voeling met dit lijf. Van boven het hoofd voelde en zag ik een machtig vuur en dit werd als kolkende vlammen en lava in mij uitgegoten. Ontelbare, likkende vlammen verspreidden zich in mijn buik. Uren nadien was dit nog voelbaar. Ik werd gevuld met de Heilige Geest en wist dan dat Jezus mij genezen had. Sindsdien ben ik volledig genezen van deze darmaandoening en darmproblemen.

Loof, prijs en eer Jezus. Hij is de Redder, Genezer en Bevrijder. Alle machten van de hemel en schepping behoren Hem toe. Lof zij U, Christus. Dank. Dank u. Dank u. Dank u, Jezus! Amen.

Franky L.

een samenvatting van de levenslange ellende is dit:

  • officiële medische diagnose: ernstige vorm van irratable bowel syndrome – prikkelbaredarmsyndroom – volksmond: spatische colon, spastische darm
  • intoleranties voor lactose, gluten, koemelk-eiwit en een lange lijst van voedingsproducten, zoals heel veel groente-soorten en fruit-soorten
  • absolute intolerantie voor room, boter en alle afgeleide producten van room en boter.
  • de klachten fluctueren en zijn afhankelijk van heel wat parameters: stress, levensstijl, voeding, drank (bijvoorbeeld ALLE sappen, rode wijn, biersoorten, …), of combinaties van stressoren…
  • concrete klachten: extreem veel diarree, heel veel met bloedverlies, verhoogde aanleg voor darmkanker, aambeien, darminfecties, darmontstekingen, heel veel slapeloze nachten, hoge vorm van vermoeidheid, malabsorptie van voedingsstoffen met neurale aandoeningen tot gevolg, je heel ziek en ellendig voelen.
  • de pijnscore fluctueerde volgens de ernst van aandoening en zal variëren tussen 4/10 en soms 8/10 tot 9/10
  • ik heb verschillende medische ingrepen ondergaan, waaronder ook chirurgisch, om het leefbaar te houden, maar niets genas echt, het was puur symptoombehandeling. Ik ben er dankbaar voor geweest omdat het mijn levenskwaliteit verbeterde, doch ik heb nooit uit het reguliere, medische circuit enige vorm van genezing ontvangen. Symptoombehandeling: ja, genezing: neen. Die genezing kwam enkel via Jezus en ze is duurzaam, ingrijpend, volledig.
  • sociale implicaties: de algemene Vlaamse keuken veroorzaakt ziekte, je wordt erg ziek van voeding. Ook ben je sociaal gehandicapt, want Vlaanderen gedijt op een feest-cultuur waar voeding, eten, feestjes, barbecues, verjaardagsfeestjes, baby-borrels, huwelijksfeesten, communie-feesten een centrale plaats innemen in ons sociaal netwerk.

Kort samengevat: het is een levenslange nachtmerrie geweest, die ik niemand zou toewensen en Jezus heeft mij daarvan verlost!