Geregeld moet ik glimlachen als ik Petrus bezig zie. In Markus 8 lezen we dat Petrus een hemels antwoord geeft op de vraag van Jezus, wie de discipelen denken dat hij is: “U bent de Christus, (de Zoon van de levende God – Math. 16:13-20)“. 

Vervolgens vertelt Jezus de discipelen dat hij zal sterven en opgewekt zal worden uit de dood. Petrus neemt hem dan apart en begint Jezus te bestraffen. Dat is het eerste moment van een brede grijns op mijn gezicht: ‘wie denkt meneer wel niet te zijn?’.

Ah! Hij heeft zojuist een dik compliment gehad. Uit Mattheus 16 begrijpen we dat Jezus zegt dat de Vader in de hemel zelf het hem heeft geopenbaard. Trots en hoogmoed slaan toe vermoed ik. Maar ook angst, omdat Jezus zegt dat hij gaat sterven. De belofte daarbij dat hij zal opstaan ontgaat Petrus volkomen. Het past niet in zijn natuurlijke denken. En het plan op zich snapt hij al helemaal niet. Soms openbaart God dingen, hij laat ons dingen zien, maar wij stoppen die info dan in ons menselijke verstand en er komen totaal verkeerde conclusies uit. We hebben de Heilige Geest nodig. Dagelijks, om ons te helpen.

Activering van je Heilige Geest denken
Jezus draait zich vervolgens naar de discipelen en bestraft Petrus en gebiedt satan weg te gaan, omdat hij de dingen van mensen bedenkt en niet de bovennatuurlijke dingen van God. Welke denkwijze gebruiken wij? Die van mensen (zoals hier) of die van God de Heilige Geest? (2 Tim. 1:7, 1 Cor. 2:16) Leg jezelf de handen op en nodig simpel de Heilige Geest uit te helpen denken volgens zijn denkwijze. Bid de twee teksten uit over jezelf.

Achter Jezus aan gaan of hem volgen?
En dan zegt Jezus dit: 16:24-25 (HSV) “Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: “Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen (als een discipel). 25 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden”.”

Achter Jezus aan komen is niet voldoende. Je kunt dezelfde richting uitgaan, ver achterblijven, zigzaggen; je eigen wil, maar wel als Christen. Je bent gered. Maar het is de bedoeling dat we onszelf verloochenen, ons kruis opnemen en Jezus volgen in zijn voetstappen. Volgen is in zijn voetstappen gaan. Het Griekse woord daar betekent: ‘volgen, samengaan als een discipel’). Nederig zijn en blijven, terwijl je geweldige dingen mag doen voor en door de Vader. Kruis op je nemen spreekt van een prijs die te betalen is. Bijvoorbeeld Jezus werd vervolgd. Wij ook dus. Jezus werd bespot. Dat kan ons ook gebeuren. Het verdragen van onrecht, het ‘nee’ zeggen tegen zonde, en ‘ja’ tegen de mooiste, beste, heerlijkste, sterkste, ‘goedste’… Jezus… is hij het niet allemaal waard?

Stap verdergaan
Ik heb de indruk dat Jezus een stap verder wil gaan met ons. Met ons allemaal. Niemand is reeds ‘gearriveerd’ omdat hij een geweldige openbaring heeft gehad. Ik heb de indruk dat we een tijdperk zijn ingestapt waar het werkelijk wat betekent als je zegt dat je een zoon/dochter bent van God. Onszelf niet zo belangrijk achten. Durven kiezen voor waarheid, ongeacht de weerstand van mensen en boze geesten.

Jezus is Heer en hij is zo ontzettend goed, zo ontzettend betrouwbaar en lief. Laten we het gewoon doen… opdat de wereld tot bekering komt en geneest. Heerlijkheid van God, kom, bedek de aarde.

Veel liefs en rijke zegen van ons,

Paul Immanuel en Annick Rooda