2023-standaardform-publicatieplicht-kerkgenootschappen-Alive-and-Well-Min.pdf

Het beleidsplan 2020 – 2023

Ons beleid is samengevat in het motto: Oogsten, Genezen, Toerusten.

Oogsten: de Stichting wil het evangelie van Jezus Christus verspreiden in Nederland, België en de rest van de wereld.

Genezen: de evangelie-boodschap van het Koninkrijk van God omvat ook de genezing door God van lichamelijke, emotionele en andere aandoeningen. Deze boodschap wil de Stichting in woord en werk uitvoeren, zonder zich ook maar op enigerlei wijze te begeven op het medische vlak. Wij zijn geen artsen of op enigerlei wijze medisch geschoold. Het is God die geneest wanneer de Christen in geloof bidt.

Toerusten: met toerusten bedoelen we het onderwijzen, trainen en opleiden van Christenen om de oogst binnen te halen, in Jezus’ naam zieken de handen op te leggen en in hun gemeenten/kerken te dienen in de kracht en met de gaven van de Heilige Geest. De maatschappelijke invloed van Christenen is ook een belangrjk aandachtspunt.

Kern aandacht: MISSIE

De kernwoorden zijn reeds toeglicht: Oogsten, genezen en toerusten.

Een belangrijk kernwoord dat hierbij hoort en het goed samenvat is: DISCIPELSCHAP.

Het opbouwen en trainen van gelovigen om juist dit te doen: oogsten, genezen en in mindere mate toerusten.

Beleid en Activiteiten die tegelijkertijd daadwerkelijk OOGSTEN: mensen tot geloof brengen; GENEZEN: mensen genezen in emoties en lichaam en geest; TOERUSTEN, zoals juist genoemd, de gelovigen.
Beleidsplan voor de jaren 2020-2023

Korte Missie trips

Tot dusver zijn we voornamelijk naar Servië en Noord Macedonië gegaan met teams (korte zendingsreizen). Dit zal doorgaan, maar uitgebreid worden naar andere landen in die regio (Balkan), maar ook in Nederland zelf en België, Duitsland en Frankrijk.

Leiders samenbrengen

Een belangrijke taak is het samenbrengen van leiders in België, contacten tussen leiders samenbrengen van Nederland, België, Duitsland.

Eenheidsinitiatieven met een Stuurgroep van vier echtparen in België.

De komende jaren zullen activiteiten toenemen.

Apostolisch Media Centrum – NIEUW sinds 2020 – maar is jarenlange visie geweest 

  • Door de crisis in 2020 is een video bediening ontstaan. Deze bediening zal verder uitgebouwd worden. In 2020 zijn we begonnen met uitzenden van de wekelijkse zondagsdiensten van Alive and Well Church. Een goede camera is ter beschikking gesteld en een beeldmenger is aangeschaft. Het is de visie dit verder uit te bouwen en in juli 2021 komt er een tweede camera bij die van afstand te bedienen is. Camera mensen zijn en worden getraind.
  • In de komende jaren willen we een kleine studio waarin korte programma’s opgenomen kunnen worden.
  • Onze streamings en uitzending vinden plaats op YouTube en via een kanaal bij United7.TV.
  • Verder wordt in 2021 de nieuwgelovigen serie van 20 sessies opgenomen op video en gratis ter beschikking gesteld via de genoemde kanalen. Dit is a.d.h.v. het door de Stichting uitgegeven boek ‘Start… jouw Koninklijke leven’.
  • Het is de bedoeling ook de scholen die AaW Ministries geeft, op te nemen en tegen een bepaalde vergoeding ter beschikking te stellen. Engels en Nederlandstalig is het doel. De hoop is ondertiteling in meerdere talen.
  • Korte getuigenis clips opnemen van wat mensen met God beleven: doel is daarmee het geloof en de verwachting bij mensen te laten groeien voor hun wonder.

Alive and Well Church

In september 2017 is ‘vanuit’ de Stichting een gemeente (kerk) gestart: Alive and Well Church, Genk, België. ‘Vanuit’ betekent dat de oprichters en zendelingen Paul en Annick die kerk begonnen zijn als deel van hun zendingswerk.

Er is een aparte VZW (Belgische juridische vorm van Nederlandse Stichting) opgericht, Alive and Well Church VZW. Het heeft een plaatselijk bestuur en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Stichting. De Church heeft een eigen geldstroom, boekhouding en bank, en alleen giften specifiek toegewezen aan Church worden van de Stichting doorgestort.

Scholen/trainingen – Discipelschap!!

Zoals genoemd wordt de komende jaren meer nadruk gelegd op video scholen, webinars e.d. van hogere dan gemiddelde videokwaliteit.

Live scholen hebben de voorkeur en zullen in Nederland en Belgie gehouden worden:

Genezingsscholen, Trainingsscholen 1 & 2.

Gastscholen, ofwel een hele school als gast, ofwel zelf organiseren met gast trainers.

Dienstbaarheid naar kerken en gemeenten, interdenominaal

Gemeenteondersteunende werkzaamheden in vooral België en Nederland, door middel van onderwijs, gastsprekers, eigen spreekbeurten, seminars.

We richten ons in toenemende mate op leiderschap in gemeenten.

OVERIGE

Het is de bedoeling dat er meer boeken verschijnen van Paul Rooda, één van de oprichters van de Stichting.