Atmosfeer in gezin verandert door proclamatie van Gods woord

In het gezin van L zijn 2 tieners. Dat is niet altijd gemakkelijk! En een tijd lang kwam dat de sfeer in huis niet ten goede.
Ongeveer 2 jaar geleden begon L de beloften van God over zijn kinderen te proclameren:
Jesaja 54:13
“Al uw zonen zullen leerlingen des HEREN zijn, en het heil uwer zonen zal groot zijn;”
Na verloop van tijd veranderde de atmosfeer in huis volkomen!