"Op aarde zoals het in de hemel is!"

Getuigenissen God is goed God is zo goed, en het is zo eenvoudig om te gaan ontvangen…

Getuigenissen uitstappen Heerlijke getuigenissen van uitstappen met de goedheid van God: genezingen en bekering volgen.

Prachtig hoe God onder leiders in Limburg een werk aan het doen is. Getuigenis Get Connected

L.: Genezingen zijn altijd fijn om te lezen. Ik heb er ook een. Mijn verslaving om mijn vingers kapot te pulken is weg. De behoefte eraan is verdwenen. Ik deed dit al 65 jaar. Hebben we een grandioze God of niet!!! Ik vroeg L. hoe de bevrijding kwam: L.: Ik nam een besluit dat dit…

Een man van 79 jaar reed op en dijk met zijn elektrische mobile scooter en zijn vrouw wandelde naast hem. Door een verkeerde handeling kwam hij in de beek terecht, waar afvalwater stroomt, hij viel met zijn gezicht in dat water en zo is er vuil in zijn longen gekomen. Het had niet veel gescheeld of hij was verdronken. In…

April 2018, getuigenissen uit servië en macedonië: Dit is maar een greep van alles wat er gebeurd is. Het is gewoon niet bij te houden!!! Donderdag De tv opname Miki, Paul en Annick Werden geïnterviewd voor TV door dezelfde Roma man die de eerste keer in een TV programma met hun tot bekering was gekomen….

Afgelopen zondag was God bijzonder merkbaar aanwezig. Profetiën, Woorden van Kennis over bepaalde aandoeningen, bemoedigende woorden. Pijnen gingen weg of grotendeels weg. Een aantal kinderen hebben mee gebeden of gingen vóór in gebed voor mensen. Enkele kinderen hadden een profetische tekening gemaakt en die gegeven aan de persoon die ze daarbij in gedachten hadden. Dat…

De ziekteplaag in Numerie 16 In Numerie 16:44-50 staat het einde van het drama dat door een groep opstandige Israelieten wordt veroorzaakt. Het drama veroorzaakte bijna dat Mozes en Aaron verdreven zouden worden door Korach en 250 andere leiders. Het mopperende gedeelte van het volk had al vele malen God beledigd, zichzelf vervloekt en geprobeerd…

Vraag: Hoe kan het dat God de eerstgeboren in Egypte sloeg? Thema: Ziekte komt nooit van God, maar altijd van de duivel Teksten: Exodus 11:4-5 (en in het tweede deel Numeri 16:46-47) Samenvattend antwoord: Het Oude Testament schrijft soms handelingen toe aan God, die Hij niet Zelf doet. In werkelijkheid zijn het handelingen van de…

Vraag: Hoe kan het dat Joodse soldaten zomaar worden verteerd door vuur? Thema: wat doet God wel en wat doet Hij niet Teksten: 2 Koningen 1:10, 12 en Lukas 9:53-56 Elia en het vuur uit de hemel Elia gebood twee keer vuur te vallen op de soldaten die hem kwamen halen om (2 Koningen 1)….

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: