Bediening

Bediening

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Oogsten – Genezen – Toerusten

Wie is Alive and Well Ministries?

Paul Immanuël & Annick Rooda.
We helpen mensen om Jezus te vinden.

Ons doel is duizenden en duizenden en duizenden tot redding te brengen, namelijk de eeuwigheid bij God in de Hemel.

Het is ons doel om mensen door lofprijs en aanbidding dichter bij Jezus en bij de Vader te brengen. We zijn bouwers van het Koninkrijk van God met Koninkrijksvisie, vandaar uit dienen we locale gemeenten en kerken die open staan voor het werk dat God wil doen.

We onderwijzen en rusten toe door het Woord, door Gebed, Aanbidding en bediening. Het is onze passie om plaatselijke gemeenten van elke denominatie, die een verlangen hebben, te helpen groeien en dichter bij God te komen. We doen dit niet alleen met het Woord, maar ook met betoon van Heilige Geest en kracht van God (1 Cor. 2:5 en 4:20).

Het is ons verlangen en doel de genezing van en door Jezus te brengen aan wie ziek, zwak, getraumatiseerd of gebonden is. De passie van de Vader richt zich niet alleen op herstel van het lichaam, maar op geest, ziel, lichaam, relaties en financien.

Jezus

We houden van het Lichaam van Jezus Christus. Maar boven alles houden we van het Hoofd: Jezus Christus, onze Redder en Heer. Zonder Hem zijn we niets; maar met Hem kunnen we alles doen.

Het Lichaam van Christus, het Koninkrijk van God

God ziet ons als een wereldwijd lichaam van Christus; als een Koninkrijk van God. De Bijbel spreekt ook over het Hoofd, Jezus, met een lichaam, de Christenen. Hij komt niet terug om vele, vele bruiden te trouwen. Het is daarom ons verlangen dat kerken, gemeenten en huisgroepen elkaar steeds meer gaan respecteren en waar nodig helpen. Daarbij hoeft ‘smaak’ en karakter niet prijsgegeven te worden…
Een gigantische oogst staat op het punt binnengehaald te worden; het zal alle hens aan dek worden!

Onderwijs en prediking

Het Woord van God heeft onze passie. In de eerste plaats verandert het ons eigen leven en ontvangen we er leiding door. Paul predikt regelmatig in het Engels en Nederlands en geeft ook onderwijs over diverse onderwerpen zoals Genezing, Leiderschap, Identiteit in Christus, enz. Annick deelt vanuit het Woord en over haar leven, en helpt vrouwen (en mannen) om tot herstel te komen in Christus.

Lofprijs en aanbidding

Wij aanbidden God! God wil dat we dichter bij Hem komen. Door middel van lofprijs en aanbidding helpen we mensen daarbij en weten we dat er een krachtige atmosfeer ontstaat van Gods aanwezigheid, waardoor wonderen en tekenen eenvoudiger worden.
“Loof (zegen) de Here, mijn ziel, en ALLES wat in mij is Zijn heilige naam;” Psalm 103:1
“Ik wil de Here altijd prijzen, bestendig (voortdurend) is Zijn lof in mijn mond.” Psalm 34:2
“Maakt met mij de Here groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen.” Psalm 34:4
Prijst Hem, ALTIJD, met ALLES wat in je is, met ALLE andere Christenen! Is dat niet krachtig!! Prijst God.

[/column]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”false” extended_padding=”true” background_color=”#fbf8e9″ background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”]

[column_1 width=”1/1″ last=”true” title=”Adoptie kind Armando in Mozambique” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Wij hebben besloten om met de Stichting ook kinderen te gaan adopteren. Er zijn diverse goede Christelijke organisaties die heel goede projecten hebben.

Armando Sergio uit Mozambique.

Hij verblijft daar in een kindertehuis dat geleid wordt door een Nederlandse zendelinge.

[/column_1]

[/column]

[column width=”1/1″ last=”true” title=”Graag willen we het Stichtingbestuur aan u voorstellen” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Paul Immanuel en Annick Rooda zijn de twee oprichters en tevens bestuursleden.

Gerard van Amerongen (links), voorganger Evangelische Gemeenschap Leusden.

Mevr. Peggy Cole (foto rechts), reizend evangeliste en profetes, en al vele jaren goede vriendin en geestelijk adviseur.

Dick Zwart (rechts), gepensioneerd zakenman, en al decennia lang met zijn vrouw zendeling en prediker

[/column]

[divider type=”1″]

[/divider]