Getuigenis van mijn bevrijding.

Om dit getuigenis te kunnen begrijpen, moet ik eerst een paar dingen vertellen die lang geleden gebeurd zijn. Ik ben in 1942 in Duitsland geboren uit ouders die toen in Duitsland woonden en werkten in samenwerking met het NAZI regime.

Ik ben in Nederland als kind door besprenkeling gedoopt in de Hervormde kerk. Verder werd er niets met het geloof gedaan, hoewel er in mijn tienertijd wel een zekere mate van geloof in God aanwezig was, in ieder geval het idee dat God de wereld geschapen had, maar daarmee hield het wel op. In latere jaren trad ik eerst toe tot het genootschap van Jehova’s Getuigen en later tot de Katholieke kerk. In 2003 liet God mij weten dat Hij er ook voor mij was. Toen begon ik langzaam God te leren kennen.

In de afgelopen weken heb ik deelgenomen aan 10 dagen bidden en vasten bij Herman Boon. Ik had steeds het gevoel dat ik hieraan mee zou moeten doen, maar het weekend voor die 10 dagen, kreeg ik tot 2x toe een bevestiging in de vorm van een vraag van God, “als ik aan je vraag om te gaan, ga je dan?’ ‘Ja Vader, dan ga ik’, zei ik. ‘Wel, Ik wil dat je gaat’. Dus ging ik en ik voelde heel sterk dat er iets zou gaan gebeuren. Op die woensdagmiddag om 13.30 uur onderging ik een volledige, maar zware bevrijding. Het bleek dat in de tijd dat ik Jehovah Getuige was er veel demonen in mijn leven waren komen nestelen. Demonen die je leven manipuleren, waarvan ik totaal geen weet had. Mijn leven is altijd beheerst geweest door het hakenkruis, veel meer dan ik me ooit bewust was. Ik had ook geen idee van God als Vader in wiens aanwezigheid je kunt zijn en die je kunt missen. Alles leek altijd weinig zin te hebben, omdat ik niet kon begrijpen hoe mijn leven eigenlijk verliep. Op deze middag liet God de Vader mij veel dingen weten, o.a. dat hij mij vanaf mijn geboorte bewaard heeft, ondanks alles. Dit alles was ook een bevestiging op de woorden die God vorig jaar tijdens een avond met David Wagner liet uitspreken over mij, namelijk dat Zijn gedachte over mij niet veranderd zijn vanaf dat ik een kleine jongen was. En dat ik van kleins af aan een pastor had kunnen zijn, dat dat al zolang op mijn leven ligt.

Ik voel me zo goed! Gewoon heerlijk om het voorrecht te mogen hebben veel dichter bij God te zijn dan voorheen. In Christus te zijn is zo enorm kostbaar, dat moeten we koesteren en ervan genieten.

Werner M.

Laatst aangepast op vrijdag, 08 februari 2013