Bid voor je land

 

Vorige week is een plan gelanceerd in België, op het Woord dat God heeft gesproken: 24-7Belgium Kettinggebed Kerken

Er is wereldwijd een dringende oproep gedaan aan de landen, dat de Christenen bidden, met als meest dringende punt: deëscalatie van de oorlog. De plannen van de vijand van de mensheid zijn een grote oorlog. Het plan van God, dat hij zeker in staat is uit te voeren, is een massale opwekking. Leiders in België hebben die roep gehoord.

De tekst die God mij gaf staat in 2 Kronieken 30:12 “Ook was de hand van God in Juda (België) om hen eensgezind [één van hart] te laten zijn, zodat zij deden overeenkomstig het gebod van de koning en de leiders, volgens het woord van de HEERE“. 

Het plan is dat 168 kerken uit heel België een uur in de week nemen om de ketting compleet te maken. Daarbij moedigen we die kerken aan om op hun dag (deels of op een bepaalde wijze) te vasten. De onderwerpen waar voorlopig voor gebeden wordt zijn (dus) 1) de oorlog in Oekraïne; 2) Eenheid van het Lichaam van Jezus in het land; 3) Opwekking en reformatie.

De tijden zijn ernstiger dan velen denken. Tegelijkertijd is de boodschap van hoop, die we met een breed team van leiders, nationaal, internationaal herkennen, dat Gods plannen vol van VREDE zijn, Hij geen oorlog wil, en dat Hij dus de drie gebedspunten wil verhoren. Maar verhoring kan alleen als er gebed is. Aanhoudend gebed. Vandaar de ketting. Een aantal grote denominaties zijn hier al achter gaan staan.

Verspreid jij dit nieuws? Wil jij jouw pastor vragen om als kerk mee te doen?