Bijbel leesproject – Markus

Bijbel Leesproject : MARKUS

 

We zijn gestart met een Bijbel Leesproject. Elke dag twee hoofdstukken lezen.

Als je meer hoofdstukken per dag wilt lezen, lees dan bijvoorbeeld het Evangelie van Mattheus.

Bijna elk hoofdstuk voorzien we van een korte inleiding om je nog meer inzicht te geven. In de geschiedenis, de bedoeling en soms de betekenis. We dagen je regelmatig uit dingen toe te passen aan dee hand van het hoofdstuk.

Het Woord zal je sterken, bemoedigen, zegenen, toerusten en vullen met vrede! En nog veel meer… Het Woord is oneindig in kracht! Hieronder bij 1. ‘Inleiding op de Bijbel’ staat ook een link naar YouTube waar ik spreek over het belang van het lezen van het Woord van God.

Wil je bij Markus ook een opdracht doen?

Misschien wil je net nog een stap verder gaan in het lezen?

Hier is een opdracht die je erbij kunt doen:

1. Markeer in de hoofdstukken alle
Genezingen met een   G
Bevrijdingen met een   B
Opwekkingen met een   O
— Zie je Jezus ergens tot de Vader bidden en vragen om genezing? Zo ja, hoe? Zo nee, wat doet hij dan?
— Zie je ergens dat Jezus iemand niet geneest/bevrijdt?

2. Welke andere wonderen zie je in Markus?

3. Als je een Psalm leest, vraag Heilige Geest wat specifiek voor jou is. Kijk eens naar een vers dat je raakt of bemoedigt. Markeer het, schrijf het ergens op, of leer het uit je hoofd.

  C.  Hoofdstukken uit Markus

  De Psalm vandaag:   

  PSALM   02 – wees niet bang, die in de hemel gezeteld is lacht over de koningen en rijken die kwaadaardige plannen smeden. God heeft de controle en hij houdt van mensen.

  De Psalm vandaag:   

  PSALM   51 – een boete psalm van David, hier wordt de Geest voor het eerst in de Bijbel HEILIGE Geest genoemd, om het contrast aan te geven tussen de zondige mens en God.

  De Psalm vandaag:   

  PSALM  08 – let op hoe God ons ziet, in het beeld van Jezus, met zijn autoriteit, zo stuurde hij de discipelen ook uit.

  De Psalm vandaag:   

  PSALM  05

  De Psalm vandaag:  

  PSALM 03 (morgenlied) en 04 (avondlied) (Slapeloosheid? Proclameer Psalmen 3:6, 4:9, 17:15)

  De Psalm vandaag:  

  PSALM  17 het grootste wonder is dat we zijn oogappel zijn – geniet van deze Psalm!

  Markus 06 de Antwoorden

  5 wonderen genoemd

  De Psalm vandaag:  

  PSALM  01   mbt het hart

  De Psalm vandaag:

  PSALM  118  – vertrouw op de Heer en zijn bovennatuurlijke realiteit! Het vers dat in het centrum van de hele Bijbel ligt staat hier in vers 8!! Hoe vindt je dat?

  De Psalm vandaag:  

  PSALM  9

  De Psalm vandaag:  

  PSALM  27 met een soort krachtige samenvatting van de Psalm + de gehele Psalm gelezen:

  De Psalm vandaag:  

  PSALM  10

  De Psalm vandaag:  

  PSALM 136 – dit is zo’n Psalm  die je kunt gebruiken om 1 Thes. 5:16 toe te passen: te te verheugen en verblijden in zo’n geweldige God!! Lees vooral de Psalmen hardop, zeker toch deze lofprijzingen Psalmen.

  De Psalm vandaag:   

  PSALM 138 – 1 Thes. 5:18 zegt om altijd te danken! Lees het hard op en voeg je eigen dankzegging toe! 

  De Psalm vandaag:   

  PSALM 37 – Ook al is het duidelijk dat err een eind oordeel van God is over de goddelozen, lees ik de Psalmen vaak met de bril op dat God nu wel de goddeloze machten (het rijk van de duisternis) aanpakt! Dat betekent niet dat God nooit in zijn wijsheid en rechtvaardigheid bepaalde personen aanpakt. Maar de tijd op aarde is wel een ‘genade tijd’. M.a.w. de mens heeft zolang hij ademhaalt de kans om zich tot God te keren en zich over te geven. Eeuwig even en vergeving zal dan ondermeer zijn/haar erfdeel worden. Deze Psalm past denk ik god bij dit hoofdstuk uit Markus.

  De Psalm vandaag:   

  PSALM  22 – profetische Psalm over het lijden en sterven van Jezus, tot in detail.

  De Psalm vandaag:   

  PSALM  16 – profetische Psalm over de opstanding van Jezus.