BtO-69 Afgeschreven of Gevormd?

 

BtO-69 Afgeschreven of Gevormd?

Bemoediging tot Overwinning – 69
Door Paul Immanuel Rooda

Mag ik je eens vragen: was Mozes door God afgeschreven toen hij de woestijn werd ingestuurd, nadat hij als prins van Egypte was afgezet? Veertig lange jaren bracht hij daar door voordat God hem riep, om terug te gaan naar Egypte en het volk Israel uit te leiden. Van een leven als prins en heerser in Egypte, tot outcast in de woestijn, vergeten en verlaten door de Egyptenaren en door de Joden, en door God, althans, zo leek het.

En Paulus? Een toonaangevende, alombekende en gerespecteerde Joodse geleerde, die radicaal tot bekering komt, maar vervolgens terechtkomt in zijn geboortestad, Tarsus, waar hij meer dan 10 jaar verblijft. Uitgespuugd door de Joden, met een prijs op zijn hoofd, als de pest gemeden door vele argwanende  Christenen en gewantrouwd door de meeste apostelen. Hij was immers die fanatieke Farizeeër die mannen, vrouwen en kinderen gevangenzette en liet doden.

Ken je het verhaal van Jefta, in Richteren 11? Deze man werd door Gilead bij een hoer verwekt. Toen Gilead ook nog zoons verwekte bij zijn eigen vrouw, en dezen volwassen werden, stootten die Jefta uit de familie en verdreven hem. Ze verachtten hem en vonden dat Jefta geen recht had op een erfdeel met hen. Alsof Jefta het kon helpen dat zijn vader een hoerenloper was. Verworpen en afgeschreven door zijn familie en door de maatschappij, vluchtte hij.

En u, door wie bent u afgeschreven? Door vrienden? Een baas of een partner? Door kinderen, vrouw of man? Door ouders? Het lijkt zo onfair, zo onrechtvaardig.
Misschien heb je jezelf wel afgeschreven en je weet dat je grote fouten hebt gemaakt en je denkt nu dat het onherstelbaar is. Je denkt dat God het ermee eens is en dat Hij je ook heeft afgeschreven, of simpelweg heeft verlaten of vergeten.
Misschien is er helemaal niets van dat alles gebeurd, maar zijn er allerlei omstandigheden in je leven die je het zicht op de realiteit van God’s liefde belemmeren. Die omstandigheden zijn zodanig, dat je bent gaan denken dat je voor God niet voldoet, dat er voor jou tien anderen zijn, die, ‘uiteraard’, veel beter zijn dan jij.

Dan komt ineens deze brief en je ogen beginnen open te gaan voor de realiteit van jouw situatie. Die realiteit is, dat je helemaal niet bent afgeschreven of bent verlaten door God. Dat Hij je helemaal niet heeft weggestuurd, om je fouten of omdat je zogenaamd niet voldoet. Je begint alles weer in het juiste perspectief te zien, namelijk dat de duivel een leugenaar is. Een leugenaar die constant mensen aanklaagt (Openbaringen 1:10-11) en voortdurend probeert ons blik te vertroebelen en ons voor te houden dat we gefaald hebben en afgeschreven zijn.

Was Mozes afgeschreven? Hij had immers in zijn ijver een Egyptenaar doodgeslagen, om een Jood te beschermen. En nu werd hij gehoond door de Joden en vervolgd door de Egyptenaren.
En Paulus dan? In zijn gedrevenheid voor de wet vermoordde hij christenen.
En dan Jefta, buiten zijn schuld om een bastaard, veracht door zijn eigen familie en volk.
Ze hadden alledrie voldoende reden te denken dat God hun had afgeschreven. Maar zonder dat ze het wellicht in de gaten hadden, werden ze door God gevormd, gekneed en toegerust voor een belangrijke taak. Alledrie zijn ze beroemd geworden door hun heldendaden, en geloof en vertrouwen op God.

Zou het kunnen zijn, dat de periode waar je nu doorheen gaat door God gebruikt wordt, om je te vormen voor de dingen die gaan komen? Als jouw situatie veroorzaakt is door je eigen zonden, zoals bij Paulus, belijdt ze dan en laat je reinigen door het bloed van Jezus. Daarmee stop je dan de aanklager die jou voortdurend schuldig laat voelen, waardoor je passief wordt en hoop verliest!
Of wellicht is jouw situatie veroorzaakt door toedoen van anderen, zoals bij Jefta. Sta op en heb geen medelijden meer met jezelf. Vergeef wie jou gekwetst heeft! God heeft je niet vergeten en je niet afgeschreven. God is goed en bij Hem is herstel. Je wordt toegerust en klaargemaakt voor grotere dingen.
Of voel je misschien hetzelfde als Mozes? Het leven heeft en onverwachte wending genomen en je staat met je rug tegen de muur: ‘wat heb ik toch fout gedaan?’. Niets! Spreek tegen de bergen dat ze wijken en gooi je lasten op Jezus, Hij zal voor je zorgen. Hij houdt nog net zoveel van je als toen je effectief en vol vuur was! Ook al ga je door dit dal van duisternis, vrees geen kwaad, Jezus is bij je, voor je en met je (Psalm 23:4)!

Geliefden, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet verbazen en bevreemden, alsof u iets vreemds overkomt. Deze dingen worden gebruikt, zodat je geloof kostbaarder blijkt te zijn dan goud en tot eer, heerlijkheid en lof is van Jezus. (vlg. 1 Petrus 1:3-7, 4:12-16)

Ga je verblijden in de Heer (en weersta en vervang de negatieve gedachten).
Dank God onder alles (en stop negatief spreken)!
Bid…(want God heeft jou voortdurend in gedachten en hart) (vgl. 1Thes.5:16-18).

Gods zegen in deze cruciale tijd in de geschiedenis! Houdt contact!
Paul Immanuel Rooda, Genk, België

Basis teksten van dit stuk: Richteren 11, 1 Petrus 1:3-7, 4:12-16, Psalm 23, 1 Thes.5:16-18

© 2009 Alive and Well Ministries