BtO-71 Pasen: Gods Hart

BtO-71 Pasen: Gods Hart

“Toen ze zich omdraaide om naar huis te gaan, werd het plotseling donker. Vanuit de verte begon de aarde ineens te rommelen. Bliksemflitsen schoten door de lucht….”

Veel Christenen worstelen met de betekenis van bepaalde teksten in het Oude Testament. God lijkt een harde, straffende God te zijn. Ze hebben moeite om God te zien als een liefhebbende God, een God die naar ons kijkt met vriendelijkheid en passie. Dat ligt niet alleen aan het onbegrip over het Oude Testament (en laten we eerlijk zijn, er zijn een paar heel lastige teksten en verhalen), maar ook aan de wijze waarop predikers en anderen God door de eeuwen heen hebben gepresenteerd.

Weet je, het werkelijke doel van het Oude Testament wordt zichtbaar in Jezus Christus. Het volledige gezicht van God zien we weerkaatsen en schijnen in het gezicht van Jezus, Die de volmaakte afspiegeling van God is (Joh.14:7-10, Joh.17!). Ik wil je even meenemen naar een moment in het leven van een vrouw in grote nood.

Jezus stond net die dag in de tempel te onderwijzen, zoals Hij dat vaak deed. Plotseling was er een hoop tumult en geschreeuw. Een paar schriftgeleerden en Farizeeën sleepten een vrouw mee en gooiden haar in het midden. Eén van hen zei: “Meester, in de wet van Mozes staat duidelijk wat God heeft gezegd, dat met iemand zoals deze vrouw hier moet gebeuren! We hebben haar betrapt terwijl ze overspel pleegde.” (Lev.20:10, Deut.22:22-24)

Toen ik de teksten hierover eens nasloeg, vroeg ik me af: “Heer, is die straf niet te hard, te zwaar? Hoe kan dat nou?” Ik ben geen voorstander voor zo’n straf. Ik zie wel dat vooral seksuele zonden, zoals ook overspel, de mensheid aan de afgrond hebben gebracht, juist door een gebrek aan consequenties en een gebrek aan respect voor elkaar en voor God.

Maar telkens als ik het Oude Testament lees en vooral als ik moeilijk te begrijpen teksten lees, ga ik terug naar Jezus. Ik kan en mag dit deel van de Bijbel alleen maar lezen door de ogen van Jezus. Heel veel vragen over de Vader, worden beantwoord en duidelijk in Jezus Zelf.

Jezus Zelf leefde en functioneerde zelf nog onder het Oude verbond, de wet! De aanklagers eisten nu van Jezus dat Hij een uitspraak zou doen over de vrouw. De eenvoudigste uitweg voor Jezus zou zijn om, volledig terecht, de wet te houden en executie te gebieden. Toch? Daarmee kon Hij zijn eigen bediening redden, onfeilbaar blijven naar de wet en de leiders van het volk winnen.

Jezus laat hier echter zien wat het HART van de Vader is. Dat was Zijn opdracht op aarde!! Het HART van de Vader is niet straf, dood, hel en andere gevolgen van zonde. Het HART van de Vader is om ieder mens vast te pakken, te vergeven en lief te hebben.

“Okay mensen, diegene van jullie die zelf geen zonden heeft mag als eerste een steen gooien. Daarna mag de rest ook gooien.” Hij bukte Zich en schreef wat in het zand, terwijl Hij wachtte. Eén voor één liepen de aanklagers weg, te beginnen bij de oudste. Toen alle aanklagers weg waren, ging Jezus weer staan en keek de vrouw met een warme blik aan: “Heeft niemand je veroordeeld? Waar zijn die aanklagers nu?” De ogen en houding van Jezus stelden haar op haar gemak. Ze kroop overeind en liep langzaam, wat aarzelend naar Jezus toe….nu ging het komen…

“Ik veroordeel je ook zeker niet. Ga maar weer terug naar je huis, maar zondig niet meer.”

Ze keek hem stomverbaasd aan. Ze had veel over hem gehoord en er was niets op deze Man aan te merken. Hij sprak radicale maar liefdevolle waarheid en genas zoveel mensen van hun ziekten. Hij had alle rechten om haar te veroordelen. Ze had horen zeggen dat Hij zelfs een prostituee had vergeven. Maar hoe kan dat nou eigenlijk, de wet is toch de waarheid van God?

Toen ze zich omdraaide om naar huis te gaan, werd het plotseling donker. Vanuit de verte begon de aarde ineens te rommelen. Bliksemflitsen schoten door de lucht. Verschrikt draaide ze zich om en op dat moment klonk er een harde schreeuw: “Vader, vergeef het hun allemaal, want ze weten niet wat ze doen!!” Ze kromp in elkaar….dat kon niet! Weer riep die stem. Ze viel op haar knieën en begon te huilen Daar hing Hij, die Man, die Jezus! Hoe kan dat nou? Heel kort keken Zijn bloedende, half dichtgeslagen ogen naar haar en toen riep Hij: “Het is nu helemaal volbracht”. 
Hij stierf.

Het gerommel werd een aardbeving. Mensen begonnen gillend en schreeuwend door elkaar te rennen. Ze staarde naar de man aan het kruis: “Vrouw, Ik veroordeel je ook niet…” Ineens begreep ze het. God, de wet, haar zonde, de doodstraf. Deze man, die Jezus die daar in elkaar geslagen en dood aan het kruis hing; Hij liet plotseling het HART achter de wet zien. Gods absolute rechtvaardigheid moest op papier gezet worden in de wet, zodat zij kon zien en begrijpen dat ze helemaal niet zonder God kon leven en bestaan!! Maar….nu was die Rechtvaardige God Zelf gekomen om de straf van die wet op Zich te nemen. “Heer, nu begrijp ik waarom u dat zei: “Vrouw, ik veroordeel je ook niet”, want U wilde zelf voor mij die wet vervullen. Uzelf liet uzelf veroordelen en doden voor mijn overspel. Heer…Vader…dank U, dank U, dank U, dat ik nog leef…Hier ben ik, ik zal u altijd trouw blijven.”

VROLIJK PASEN! Dat je het HART van God de Vader zal horen,

Paul Immanuel en Annick Rooda

Laatst aangepast op zaterdag, 03 april 2010