"Op aarde zoals het in de hemel is!"

Prachtig hoe God onder leiders in Limburg een werk aan het doen is. Getuigenis Get Connected

BtO-71 Pasen: Gods Hart “Toen ze zich omdraaide om naar huis te gaan, werd het plotseling donker. Vanuit de verte begon de aarde ineens te rommelen. Bliksemflitsen schoten door de lucht….” Veel Christenen worstelen met de betekenis van bepaalde teksten in het Oude Testament. God lijkt een harde, straffende God te zijn. Ze hebben moeite…

WB63 Wanneer het moeilijk wordt Door Paul Immanuel Wanneer het echt moeilijk wordt in je leven, of je kijkt op tegen een enorme berg: …bedenk dan dat God Zelf er ook zo voor heeft gestaan (hoewel totaal niet bezorgd of onder de indruk). De aarde was woest en leeg; één grote klomp aarde, steen en…

BtO-70 Weet je wel hoe geweldig je bent in en door Jezus! door Paul Immanuel Rooda Lieve vrienden, In Stolwijk en Leusden verzorgen wij maandelijkse Toerustinsgavonden. Dat is genieten, omdat de genade en vrijheid van God meer en meer vrijgezet wordt. Het gaat erom in te stappen in de dingen van het Koninkrijk van God….

BtO-69 Afgeschreven of Gevormd? Bemoediging tot Overwinning – 69 Door Paul Immanuel Rooda Mag ik je eens vragen: was Mozes door God afgeschreven toen hij de woestijn werd ingestuurd, nadat hij als prins van Egypte was afgezet? Veertig lange jaren bracht hij daar door voordat God hem riep, om terug te gaan naar Egypte en…

WB03 Identiteit -3- “….ikke….” Door Paul Immanuel Exodus 4:1 “Toen antwoordde Mozes: Maar als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, doch zeggen: de Here is u niet verschenen?” Stel je deze situatie nu eens voor. Natuurlijk, wat God van Mozes vroeg was geen kleinigheidje. Maar God vraagt nooit iets dat onmogelijk is. Alleen…

WB04 Identiteit -4- Ontvang vergeving en vergeef Door Paul Immanuel Ik had het sterk op mijn hart deze keer te schrijven over vergeving. Ik meen ook dat sommigen van u (opnieuw) een keuze moeten maken, om mensen te vergeven die u gekwetst hebben. We moeten, hebben we zelf gezien, voortdurend de vinger aan de pols…

WB05 Identiteit -5- Als ik in de spiegel kijk Door Paul Immanuel Ik moedig mijn knappe vrouw wel eens aan: “kijk eens in de spiegel en zeg hardop wat ik ook zie…: ‘ik ben knap’”. Als jij in de spiegel kijkt, wat zie je dan? Wie zie je dan? Zie je al je gebreken? Ik…

WB16 Leven en Overvloed -2 Door Paul Immanuel Jaren geleden hoorde ik een preek, waarin de prediker vertelde over een jongeman, die van huis weggelopen was, geld had gestolen van zijn vader en het verbrast had in de grote stad aan feesten, vrouwen en drugs. De man werd uiteindelijk opgepakt en in de bak gegooid….

WB17 Goede Werken Door Paul Immanuel Efezen 2:8  “Want door genade bent u behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9  niet uit werken, opdat niemand zal roemen. 10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft,…

© 2018 Alive and Well Ministries | Privacy Policy

Volg ons: