Pauls-Blog

Twee bomen

Op YouTube heb ik een short staan van afgelopen dinsdag die ik echt kan aanbevelen. De aanhoudende oproep van God is, ons hart te richten op hem! Een aanbiddend leven te hebben…. en dat is anders dan wat je wellicht denkt: klik hier. (zie ook op YouTube of hoor...

Geef de worsteling niet op!

Toen God Mozes riep om Israël uit Egypte te leiden, probeerde Mozes alles uit de kast te halen om God te overtuigen dat Hij de verkeerde Mozes had gevonden. Mozes kende zichzelf heel goed. Maar hij kende zichzelf niet zoals God hem kende en zag. Dit is de kern van het...

Ik zal mijn kerk genezen

Hieronder kun je klikken op het woord dat ik doorgaf afgelopen zondag. De boodschap is heel belangrijk en hoort bij een serie vanuit koning Hizkia, die zo actueel is voor de tijden waar we doorheen gaan. God heeft gezegd: ‘Ik zal mijn kerk genezen’…...

Psalm 84

Psalm 84:2-5 (HSV) “Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten. 3 Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de HEERE; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. 4 Zelfs vindt de mus een huis en de...