De éérste liefde

Een heel gezegend 2024. We bidden dat je God’s stem mag verstaan dit jaar, zodat je allereerst hoort, voortdurend hoort hoeveel de Vader van je houdt. dat je van hem hoort dat je prestaties hem niet bewegen tot meer of minder liefde voor jou. Iets dat we maar moeilijk kunnen pakken. We bidden ook dat je Gods stem hoort dit jaar zodat je weet wat jouw aandeel is in wat God aan het doen is in deze lastige tijden in de wereld. God heeft een plan, een meesterlijk plan. We hebben daar allemaal een plaats in en een ‘bediening’. Het is belangrijk dat we gaan doen wat hij ons vraagt.

Vanuit Openbaring 2:4 (HSV) sprak God: “Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.” De Bijbel waarschuwt: Mattheus 24:12 (HSV) “En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.” We zien die verkilling al best gebeuren. Mensen worden tegen elkaar opgezet om de meest uiteenlopende verschillen.

God waarschuwt ons om bij die eerste liefde te blijven. Het eerste gebod, zegt Jezus, is God liefhebben boven alles, en het tweede daaraan gelijk is je naaste liefhebben als jezelf. ‘EERSTE’. Centraal in ons leven staat deze opdracht. Alles begint bij liefde. Zoals 1 Joh 4:19 zegt dat Jezus ons EERST heeft liefgehad. Onze liefde is een reactie, een gevolg daarvan.

Zonder Gods liefde voortdurend te ontvangen en vandaar uit te leren leven, zullen we scheef gaan. De poging van de duisternis zal zijn onze liefde te laten afkoelen. Ofwel door in gevecht te gaan met de wereld om van alles, ofwel door wetteloosheid, namelijk meedoen met de wereld. We kunnen maar één Heer dienen. Liefde faalt nooit.

Roep de Heilige Geest om hulp zodat de vrucht ‘liefde’ blijft groeien in en door jou. Zonder zijn hulp is het niet mogelijk.

Liefde faalt nooit!