De Hemel in Psalm 23

 

Toen ik eens door een moeilijke tijd ging bracht God mij bij Psalm 23 en zei mij dat die Psalm (ook) over de Hemel ging. Ik heb de Psalm helemaal doorgespit, betekenissen van de Hebreeuwse woorden opgezocht, de context van de Bijbel gebruikt. Psalm 23 spreekt over onze plaats in God, in zijn huis, in de hemel, en tegelijkertijd het feit dat we op aarde leven en zijn. Dit kwam er uiteindelijk uit. Lees het, bid het hardop over jezelf uit.

(1a)
De Heer Jezus is mijn Herder, hij die mij leidt, beschermt, voedt, voorziet in alles wat ik nodig heb. Waar hij is ben ik.
(1b)
Omdat ik bij mijn herder ben, ben ik in de hemel, en ontbreekt het mij dus absoluut aan niets. Er is van alles overvloedige overvloed.
(2a)
Hij zorgt ervoor dat ik rustig ga liggen in Zijn lieflijke huis. Het is een heel fijn thuis.
(2b)
Heel zorgzaam en rustig leidt hij mij daar naar troostvolle, vredige wateren. De rivieren van Leven, Vrede, Genezing.
Hij leidt mij dieper en dieper, zo diep als ik wil, in zijn hart, in de Heilige Geest.
(3a)
Hij brengt mijn ziel, mijn leven terug naar de plaats waar ik hoor: de hemel. Mijn ziel, mijn leven wordt daar verfrist, verkwikt, en terug hersteld zoals God mij oorspronkelijk bedoeld heeft.
(3b)
Hij leidt mij en helpt mij op zijn weg van gerechtigheid. Deze weg van gerechtigheid omvat en is alles wat een zoon, een dochter van de Vader toekomt. Redding, genezing, bevrijding, maar ook plaatshebben in de regering van het Koninkrijk van God. Gerechtigheid is die volle totale genade van God voor mij, in elk aspect van mijn leven.
(3c)
Dit doet mijn Herder Jezus, omwille van zijn eigen naam die boven alle namen is en in de Naam van de Vader, die op ons leven geschreven staat. Zodoende kan niemand deze gift van leven en zoonschap veranderen of van ons afnemen.
(4a)
Ik leef ook in deze wereld. Mijn herder Jezus en mijn Vader weten dat. Ik ben in hun en zij in mij, ze verlaten mij nooit. Dus zelfs als ik door een dal zou moeten vol schaduw van de dood zal ik geen enkel ontzag hebben voor het kwaad dat mij bang wil maken.
(4b)
De Heilige Geest is ook bij mij en ik kan en mag op hem leunen als op een staf.
Hij heeft mij ook een scepter gegeven van koninklijke autoriteit, dat ik zal gebruiken als wapen en teken van heerschappij.
In zijn oneindige liefde en passie voor mij mag ik komen rusten en mag ik mij laten vertroosten.
(5a)
Zelfs als er die momenten van strijd zijn, heeft u mij als uw kind aan een koninklijke eettafel uitgenodigd. U heeft die tafel speciaal voor mij klaargemaakt en mijn vijanden hebben het nakijken. Ik vier gewoon feest bij mijn Hemelse Vader aan tafel.
(5b)
Ik ben deel van de familie van de Vader en van Jezus. Daarom is mijn hoofd door mijn Heer de Herder gezalfd.
(5c)
Mijn koninklijke beker vloeit over. Ik heb bij de Vader nooit tekort, maar altijd overvloed. Ik geloof het en ontvang het.
(6a)
De goedheid van mijn Vader volgt mij overal waar ik ga. Zijn goedheid is zijn vriendelijkheid, zijn liefde, zijn humor en blijdschap, zijn heerlijkheid, zijn vredigheid, zijn schoonheid, zijn opgewektheid en perfecte volmaaktheid. Wow, dat volgt mij voortdurend, al de dagen van mijn leven.
Maar ook zijn goedertierenheid, zijn genadige liefde volgt mij alle dagen van mijn leven. Zijn goedheid en liefde zijn dus voortdurend over en in mij in beweging, om mij te genezen, bevrijden, redden uit elk gevaar, om mijn relaties te herstellen en mijn financiën. Dat doet hij vanuit zijn nieuwe verbond met mij, het verbond in het lijden en sterven van Jezus Christus. Dankzij zijn bloed.
(6b)
Ik zal voor eeuwig thuis zijn bij mijn hemelse Vader. Voor altijd zal ik daar blijven wonen. Nu en tot in eeuwigheid.

Veel liefs en rijke zegen van ons,
Paul Immanuel en Annick Rooda