Ik hoorde Kris Vallotton eens vertellen dat hij een droom had van een gevecht tussen twee legers, waarin hij verzeild was geraakt. Zijn zoon Jason was erbij in die gevechten. Het waren gevechten met zwaarden, en Kris kon zijn zwaard nergens vinden. Hij riep naar zijn zoon: ‘Jason, pak snel mijn zwaard’! Zijn zoon riep terug: ‘pap, het zwaard is in je mond’.

Het zwaard is in je mond!! Spreuken 18:21 zegt dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Van Jezus wordt getuigd in Openbaringen 1:18 dat een tweesnijdend zwaard uit zijn mond komt. Het heeft dus niets te maken met wapengeweld, maar met woorden die kracht hebben.

Wat het ook is dat verontrust, gigantische bosbranden, sprinkhanenplagen, bedreigingen of de Coronavirus… wat gaan wij Christenen doen? Wachten en hopen tot de overheden en de andere fantastische diensten en instanties die we hebben, het gaan oplossen? Of gaan we opstaan in onze identiteit en autoriteit in Christus, en onze mond gebruiken en zeggen: ‘tot hier en niet verder verderver, jij komt mijn huis, mijn woonplaats…mijn land niet in’. Psalm 91 is één van de vele krachtige heenwijzingen naar dit soort autoriteit die wij hebben… En David schreef het, toen er nog geen Messias, Christus Jezus gekomen was. Lieve broer en zus, hoeveel temeer wij, in Jezus Christus, mogen zeggen: “geen onheil zal u overkomen en gaan plaag zal uw tent naderen”. (ik kan de vragen die je nu denkt al horen – luister naar de podcast – het is tijd om moedig te zijn)

Afgelopen weekend vertelde een vriend mij dat hij een getuigenis had gehoord van iemand van een ander geloof, die tot geloof in Jezus was gekomen en vervolgens bedreigd was. De bedreigers vertelden hem het geloof in Jezus af te zweren. Binnen 24 uur. Hij deed dat niet. Een bepaalde tijd later (weken), waarin niets was gebeurd, kwam zijn zoontje hem vertellen dat toen hij de gordijnen ‘s ochtends opendeed hij overal boven en rond het huis mannen in het wit zag.

Wees sterk en moedig, spreek wat God spreekt,