Wandelen we niet regelmatig in een mysterie? Vragen genoeg. Onduidelijkheden genoeg.

Ik heb ontdekt dat antwoorden en inzicht in het waarom van dingen, mij niet altijd verder helpen. Want er is altijd meer mysterie, meer vragen.

Wat helpt is dichter naar onze God toe gaan. Hem bedanken dat hij weet wat hij doet, dat we in eeuwigheid veilig zijn. Het helpt om hem simpel te vragen ons te vullen met zijn liefde, en dan in vertrouwen dat gewoon te laten gebeuren. Eenvoudig geloof in een goede, trouwe Vader die het ons geeft (of je het nu voelt of niet voelt):

Psalm 84:12 (HSV)
“Want God, de HEERE, is een zon en een schild,
de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden
aan hen die in oprechtheid hun weg gaan.”

Onze emoties liegen vaak tegen ons, ook over God. Maar trek naar de Vader toe. Dank hem voor de kleine en grote dingen. Verkwik je denken en hart door hem te danken en eren en zijn altijd goede eigenschappen te benoemen.

Psalms 3:3-4 (HSV) “Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God.
4 U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.”

Ik moedig je aan naar de samenkomst te gaan zondag en daar samen met andere gelovigen je over te geven in aanbidding van en eerbetoon aan God.