Diepe aanraking van Jezus geneest innerlijke pijn

Tijdens de aanbidding ervaart R. een diepe aanraking. Het voelt of Jezus haar omarmt. Eerst ervaart ze enorme blijdschap. Maar daarna voelt ze een enorm verdriet en moet huilen.
De woorden die aldoor in haar klinken zijn: ‘Ik ben niet stout geweest, ik ben niet stout geweest!’
Dan komt het beeld terug dat ze een dag geleden zag: Een kind dat zich vastklemt aan het been van de Vader. En ze ervaart dat God iets in haar herstelt dat in haar kindertijd gebeurd moet zijn.
R. vertelt dit getuigenis n.a.v. het woord dat deze dag gesproken is: Er is kracht in onze tong. En negatieve woorden, gesproken in onze kindertijd, kunnen veel schade aanrichten. Maar God kan deze oude herinneringen terug in ons bewustzijn brengen en genezen!
Zondag 5 maart 2023