Een liefdevolle en rechtvaardige Vader

Joh. 17:25-26 (HSV) “Rechtvaardige Vader, … 26 … Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij heeft liefgehad, in hen is, en Ik in hen.”

De Naam van de Rechtvaardige Vader verkondigen, noemen, verklaren aan al de gelovigen (vers 20) die in Hem geloven door hun woord (belijdenis). “Opdat”. Door dat te doen gebeurde er iets: de liefde waarmee de Vader Jezus liefhad kwam daardoor ook in de gelovigen, èn Jezus’ aanwezigheid zelf.

De Vader is Rechtvaardig. Wat zonde is, is zonde, wat krom is, is krom. Maar hij is ook Vader: Hij heeft de consequenties samen met de Zoon en de Heilige Geest, op zichzelf genomen. ‘Rechtvaardig’ betekent niet dat God boos is en straft, het betekent dat Hij volledig zuiver en te vertrouwen is, volmaakt in alles wat hij doet, en dat hij geen lagere standaard (zonde) aanvaardt. Dat geeft absolute veiligheid en rust! Want vervolgens brengt ‘Rechtvaardig’ de Vader bij zijn hoogste karaktereigenschap: liefde! Liefde regeert in gerechtigheid. Rechtvaardigheid regeert vanuit liefde.

Wat betekent dit dan? God’s liefde is niet wazig en zoetsappig en doet zijn rechtvaardigheid niet teniet. Zonde blijft zonde. Praat er lang over of kort, maar het blijft zonde. Hij sluit geen compromis over zijn volmaakte karakter. Maar wel kwam God aan onze kant en werd mens. Jezus stierf en stond op.

Wanneer wij vasthouden aan de naam van de Rechtvaardige Vader, zet dat de liefde die Jezus ontving van hem, ook vrij in ons. Ondanks ons onvolmaakte leven. Leef een aan God onderworpen leven. Wees een discpel en volg hem. Groei, je bent een zoon, een dochter.

Verkondig dus de naam van de Rechtvaardige Vader, de Schepper, en geef niet toe aan de leugens die rondgaan in de wereld. Verkondig dat de liefdevolle Vader God alles gaf om de wereld een kans te geven terug te komen en zijn liefde te ontvangen.

Veel liefs en rijke zegen van ons,

Paul Immanuel en Annick Rooda