Een moeilijke weg? oei!

De tekst op mijn telefoon vandaag is Mattheus 7:13-14 (HSV) “Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14 (HSV) maar de poort is nauw en de weg is smal (moeilijk) die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

De NEW KING JAMES VERSION zegt ‘moeilijk’ is die weg. Afgelopen week keken we naar de film ‘God’s not dead (4)’, ‘we the people’. Zeer aan te bevelen, omdat het de strijd om kinderen die gaande is in Amerika goed aantoont en ons wakker probeert te schudden voor een realiteit die ook al bezig is in onze landen (BE, NL). De openlijke seksualisering van onze kleuters (en kinderen) is begonnen. Tijd om op te staan!

In die film spreekt een Nigeriaanse pastor tegen de pastor (hoofdrolspeler) die later voor een commissie in Washington mag spreken. Deze Nigeriaanse gelovige zegt iets in de zin van: ‘Gelovigen in Nigeria zijn gewend aan moeite, problemen om hun geloof en de dagelijkse strijd om de dag door te komen en genoeg te eten hebben. Als daar een pistool tegen het hoofd gezet wordt omwille van hun geloof in Jezus, verblijden ze zich: in de hemel is het volmaakt beter!’ ‘Maar’, zegt deze pastor vervolgens, ‘hier in de VS (en Europa) zijn we niet gewend omwille van ons geloof te moeten lijden. We zijn niet gewend aan wat Jezus zegt, dat de weg van het volgen van Jezus moeilijk is.’

De tekst, op een vreemde manier, bemoedigde mij. Romeinen 8 zegt dat de korte tijd van lijden, moeite, niet opweegt tegen de (eeuwige) heerlijkheid die aan ons gegeven, geopenbaard wordt. Mijn bevrijding van doods-paniekaanvallen kwam drie dagen nadat ik tot geloof gekomen was, omdat ik iets dergelijks hardop uitsprak: ‘Als ik vannacht dood ga (en dat gevoel was heel reëel), wordt het er alleen maar beter op’. Dat besef, dat we leven voor de eeuwige hoop (en dat is Jezus zelf), èn dat Jezus zelf gezegd heeft: ‘het is een moeilijke weg’, vuurt enorm aan om door te gaan ondanks moeite of ondanks dat je het moeilijk vind privileges kwijt te raken. Maar we mogen steeds grote dingen verwachten van God: massa’s die tot geloof zullen komen. Laten we dus dat krachtige evangelie eerlijk prediken! En dat Jezus is opgestaan, en dat Heilige Geest is uitgestort! Wow.

Lieve groet,

Paul Immanuel en Annick Rooda