Eenheid onder leiders

Wat een bijzondere dag was het afgelopen zaterdag in Limburg, België! Vele pastors en oudsten van kerken van verschillende denominaties in Limburg kwamen samen om de Heer te aanbidden, het bemoedigende woord van David Vandeput te ontvangen, en… samen het Heilig avondmaal te vieren.

Daarna hebben we een buffet gehad en hebben er veel goede gesprekken plaatsgevonden. Leiders waren bemoedigd, gewoon al door elkaar te ontmoeten, zien en spreken! Ook om elkaars verhaal te horen en te merken dat we er niet allemaal alleen voor staan!

Efezen 4 zegt om ons te beijveren om één te zijn. Leiders hebben de taak daarin voor te gaan. Maar uiteindelijk is het Jezus’ eigen gebed in Johannes 17 waar hij bidt dat we allemaal leren leven en wandelen in eenheid. Eenheid betekent niet dat alle kerken het theologisch eens moeten zijn. Het betekent ook niet dat we liturgisch en in beleving hetzelfde moeten zijn. Het betekent simpel dat we afstand nemen van auto-immuun ziekte: het Lichaam dat zichzelf aanvalt. Het betekent simpel dat we elkaar leren waarderen en liefhebben.

Uiteindelijk zegt de Bijbel dat wij maar één Lichaam zijn met één Hoofd: Jezus, de Zoon van God. Nu is de tijd om de armen ineen te slaan. Nu is de tijd om de liefde en eenheid boven het ‘gelijk hebben’ te zetten, ook al heb je gelijk :-). Dan begint God zijn zegen te gebieden (Psalm 133:3) en beginnen dingen te veranderen. Een gezonde bruid (eentje maar) die overwinnend in Europa opstaat. Tot eer van God en zodat er een grote oogst kan binnenkomen en binnenblijven.
Alstublieft, sta op in eenheid, Eenheid in verscheidenheid, in de liefde van jezus