Elke morgen weer nieuw

 

Klaagliederen 3:22-23 “Het is de goedertierenheid (liefdevolle goedheid) van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!”

Te midden van grote ellende schrijft Jeremia dit. Juda is in ballingschap weggevoerd, anderen zijn omgekomen en de tempel en de stad Jeruzalem liggen in puin. Jeremia weet dat de 70-jarige ballingschap waarvoor God honderden jaren gewaarschuwd had, een feit is geworden.

Ik was aan het mediteren (nadenken, overpeinzen) op deze tekst. De liefdevolle goedheid (goedertierenheid) en barmhartigheid (genade) van God zijn elke dag nieuw. In grote moeite, in rouw, in verdriet, maar ook in tijden van vreugde en overvloed, kunnen we elke morgen opstaan en zeggen: ‘Vader, ik wil heel, heel graag iets nieuws ontvangen. Een nieuw aspect van uw goedheid, liefde en genade proeven’.

God is zeer wel in staat om de eeuwigheid een avontuur te maken en te houden. Elke dag is dan weer fris en uitdagend. Dus zeker ook onze korte tijd hier op aarde. We mogen er nu al van leren genieten, zegt Jeremia, terwijl hij eigenlijk in rouw is . Vraag de Vader elke morgen om je weer een stukje van die frisse, nieuwe goedheid en genade te laten proeven! Psalm 34:9 zegt “Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.” De uitnodiging ligt er dus wel degelijk!

Ik ben er voor mezelf van overtuigd dat het goed is elke dag met de Vader, Jezus en de Heilige Geest te beginnen. Ik moedig je aan dat ook te doen. Ook ben ik ervan overtuigd dat we het meer en meer nodig hebben om God persoonlijker te leren kennen. Elke morgen weer nieuw.

Liefdevolle goedheid en barmhartigheid, nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!

Paul Immanuel en Annick Rooda
Leiders Alive and Well Church