Prijs God, ik ben de Almachtige God zo enorm dankbaar dat Hij mij genezen heeft!

Mijn probleem begon een jaar geleden. Een jaar lang was ik een bloedvloeiende vrouw. Al die tijd ben ik niet naar de dokter geweest en heb er geen medicatie voor genomen, omdat ik me schaamde om erover te praten. Uiteindelijk werd het zo erg dat mijn lichaam begon te protesteren. Ik werd erg moe door al dat bloedverlies. Door die enorme vermoeidheid besloot ik eindelijk om naar de dokter te gaan. Deze liet mijn bloed testen en vertelde me daarna dat ik bloedarmoede had. Daarom vroeg hij mij of ik ergens bloed verloor. Toen heb ik hem verteld over mijn probleem. Daarmee begon het onderzoek om te vinden waar dat bloedverlies door veroorzaakt werd. Ze ontdekten poliepen in mijn darmen die bloedingen veroorzaakten en gaven me er medicatie voor. Drie maanden later was het nog precies hetzelfde, de medicatie hielp niets. Daarom werd ik geopereerd. Een maand na de operatie bloedde ik nog steeds iedere dag iedere keer als ik op het toilet was. Terug bij de dokter bleek ik echt veel bloed verloren te hebben en de dokter maakte zich ook echt zorgen. Ik verzwakte zienderogen, lopen was vermoeiend en de trap op gaan naar mijn slaapkamer bijna onmogelijk. Ze begonnen weer met de medicatie d.m.v. versterkende injecties, maar dat hielp niet.

Gedurende dit hele proces was ik al bij vier verschillende specialisten geweest en niets had geholpen. Ik moest beslist nog een keer geopereerd worden.

Die zondag, twee weken voor de operatie gepland stond, vroeg ik Paul om voor me te bidden. Ik had hem lang niet alles verteld, maar hij bad voor mij.

De week daarna voelde ik me sterker worden en ik begon mijn hele huis te poetsen van boven tot onder. Wat was dat lang geleden!

In deze tijd ging ik iedere week naar de dokter voor bloedcontrole, in de hoop dat het vooruit zou gaan. Deze keer, donderdags, begon de dokter te glimlachen toen hij mij de resultaten van de bloedtest bekend maakte en in mijn hart begon ik de Heer al te prijzen. De dokter vertelde me dat de bloedwaardes normaal waren en hij vroeg me of ik nog bloed verloor. Nee, dat was niet het geval. Hij onderzocht me, zag geen bloed meer en alles was verder in orde. Hij zei dat ik geen operatie meer nodig had! Ik kon weer aan het werk, wat ik al die tijd niet had gedaan, omdat ik er te zwak voor was. Maar nu ben ik gezond en sterk in en door Jezus Christus! Dit heeft mijn geloof versterkt en mijn verlangen naar meer en meer van en voor de Heer.

Bedankt Paul, God zegene je en dat Hij Annick en jou machtig zal blijven gebruiken om mensen te helpen die de aanraking van onze hemelse Vader nodig hebben. Amen.

Lucy, België

December 2011

Vertaald door Lisette van Groeningen