Geef de worsteling niet op!

Toen God Mozes riep om Israël uit Egypte te leiden, probeerde Mozes alles uit de kast te halen om God te overtuigen dat Hij de verkeerde Mozes had gevonden. Mozes kende zichzelf heel goed. Maar hij kende zichzelf niet zoals God hem kende en zag.

Dit is de kern van het probleem bij veel Christenen. Waarschijnlijk bij de meesten. We denken onszelf goed genoeg te kennen, dat we kunnen beoordelen of we iets wel of niet kunnen. We denken daarbij dat we God ook redelijk kennen.

Het grote probleem is alleen dat we niet naar onszelf kijken zoals God ons ziet. Mozes had angsten, hij kon niet goed spreken (zei hij), wist eigenlijk niet wie God was en zag zichzelf niet als geschikte kandidaat.

Gods reactie op Mozes, en op ons, is dit:
‘Als jij denkt en voelt dat je het niet kunt, is dat precies waar ik je wil hebben. Ik wil namelijk niet dat het jouw werk en jouw eer wordt, maar dat het Mijn werk en Mijn eer wordt. Ik ben jouw bekwaamheid.’ Wanneer God je iets vraagt te doen en je ziet het totaal niet zitten en probeert God te overtuigen iemand anders te zoeken, dan is dat juist het teken dat je God’s stem hebt gehoord en dat Hij je roept!

Wat heeft God je gevraagd te doen, en je probeert ervan af te komen? Wat zeggen betrouwbare geloofsmensen om je heen daarover? Geef de worsteling niet op, maar vraag God dat Hij je helpt te doen wat Hij van je vraagt. Laat angst niet winnen. Laat laag zelfbeeld, zoals de grote Mozes had, niet van je winnen. Kijk niet naar je eigen bekwaamheid.

Geloof me, ik ken die worsteling. Kies en laat gewoon God het uitwerken door je heen en alle eer krijgen!

De Heer is nabij en hij roept u (Markus 10:49),