Genezen van hernia tijdens aanbidding

De Heer regeert !

de Heer geneest !

dat de aarde juicht….

Onze almachtige God deelt in genade gaven en giften uit, voortvloeiend uit Zijn onvoorwaardelijke liefde voor de mensheid.

Door de Heilige Geest gaf Hij me herstel van hernia op 2 februari 2014 tijdens de dienst van de Evangelische Gemeenschap in Leusden.

Vanaf juni 2013 heb ik 2x ischias gehad en rugpijn. Voor ischias, een beklemde zenuw, zijn er nauwelijks pijnstillers, dat was heftig. In september

werd er eindelijk een verwijzing gegeven voor MRI onderzoek en ja.. hernia bevestigd.

Natuurlijk is er vaak voorbede gedaan, ook in de celgroep van de V.E.G. Ik had zeer beperkte mobiliteit: afwisselend zitten, lopen met stok en liggen.

Verder nog fysiotherapie. En steeds voor ogen houden 1Tess.5:16….dankt ondanks alles…

Van een kennis kreeg ik ‘Op jouw gezondheid’,van schrijver Paul Rooda te leen en ik  zag Paul op de website van EGL  als spreker staan in Leusden op 2 febr.

Al biddend dacht ik de Heilige Geest te volgen om daar aanwezig te zijn, denkend aan Phillippus, die gehoorzaam de weg naar Gaza liep. Hand.8 :26.

In deze kleine gemeente was er een geweldige aanbiddingsdienst en ik ervoer de aanwezigheid van de Heilige Geest, ook was er avondmaal.

Ik heb daar  niet om voorbede gevraagd, maar ben na afloop snel naar huis gegaan om uit te rusten.

De volgende dag opgestaan zonder pijn; blijdschap en halleluja !!….morgen ook nog?

Is dat een menselijke reactie?Ja hoor ,dinsdag en woensdag  geen pijn, dank u Heer…

Nu-na zes weken- is de pijn er niet meer geweest en kan ik weer wandelen ! Dank zij Jezus Christus, Hij heeft door Zijn kruisdood ziekte en zonde overwonnen,

de opgestane Heer:Hij leeft .

Mijn getuigenis is, dat ik tijdens de aanbiddingsdienst ben genezen

P.uit Velp