We hebben in Genk een school gehad met 12 discipelen en w hebben een paar heel bemoedigende getuigenissen voor je. Ze zijn juist zo bemoedigend omdat het getuigenissen zijn van gelovigen die simpelweg doen wat Jezus gezegd heeft te doen:

“Ga, verkondig het evangelie van het Koninkrijk van God en genees”. (naar Mattheüs 10:7-8)

“Op de Genezingsschool baden we voor een tijd in de taal van de Heilige Geest (ook wel tongentaal genoemd).
Op een bepaald moment zei Paul je hand te leggen op de plaats waar je ziek bent en door te gaan met bidden in tongen. Ik legde mijn hand op mijn voet, die al 3 maanden pijn deed door een breuk. Na eventjes bidden ging de pijn helemaal weg (en is nog steeds weg). Dat bouwde geloof. Mijn ene oor zat op een vreemde manier al 14 dagen dicht, net alsof mijn hoofd in een glazen stolp zat. Ik deed hetzelfde en hoorde het geluid van een bel en mijn oor sprong open.” E.V. uit Houthalen. Haar dochter van 10 hoorde dit getuigenis van haar moeder. Ze heeft het zelf opgeschreven: “Genezen schouder. Ik stond op en mama was mijn zusje al naar de opvang brengen. Ik ruimde alvast op maar toen had ik pijn aan mijn rechter (schouder) vleugeltje. Maar ik deed gewoon door. En toen merkte ik dat de pijn iets erger werd. Ik was toen gaan zitten en bidden en ik begon ook in tongen te bidden. En toen ademde ik diep in en uit 2x en toen deed ik een paar oefeningen EN DE PIJN WAS WEG. Daarna was mama er. Groetjes U.”

Hoe vind je dat nu? Een kind dat dit doet en dan nog zelf het getuigenis opschrijft… omdat we iedereen aanmoedigen dat te doen. Om jou te bemoedigen.

“Op de genezingsschool werd gebeden voor A.K.’s ongelijke benen. Het linker been was 1 centimeter ongelijk met de andere. Een student gebood genezing in de naam van Jezus en in een paar seconden kwamen de benen gelijk doordat haar bekken gelijk nu gelijk stond. Een week later was A.K. weer in de samenkomst en had haar schoenen uitgedaan, ze kreeg pijn zei ze. Waarom? Omdat op 1 paar schoenen na al haar linker schoenen een 1 cm dikkere zool hebben, en dat geeft nu dus last. Tijd voor nieuwe schoenen.” A.K. uit Zolder

Herstel in reumatische aandoening in het lichaam
“R.K. had een reuma in haar lichaam waardoor ze moeilijk liep, haar armen niet goed omhoog kan doen en pijn had van 3 op 10 (10 = maximum pijn). Nadat een student genezing bediende in Jezus’ naam voelde R.K. kracht, ook in haar knieën. De student nam haar bij de hand en liep een paar keer heen en weer. De pijn ging bijna helemaal weg, ze liep goed, zodanig dat ze wilde rennen. Dat deed ze verschillende keren zonder probleem, iets wat ze al zo lang ze kan herinneren niet meer gedaan had. Ook haar armen kon ze grotendeels strekken, haar linkerarm zelfs tot langs haar hoofd.” R.K. Sint Truiden

Als er iets gebeurt, leg jezelf of je kind of de ander de hand op en bid genezing in de naam van Jezus. Kom naar één van onze scholen. Kort en krachtig. Laat je trainen en onderwijzen en zie hoe God door gelovigen heen wil en zal werken zoals hij in Markus 16:17-20 zegt.