Genezingen in Nederland 2009 januari

In Zwolle deden we 14 december 2008 ook de lofprijs en aanbidding, Annick met haar been in het gips. De Heer liet zien dat er mensen waren met een schouderprobleem, waardoor ze hun armen en handen niet goed konden opheffen. We willen dit keer gewoon het verslag geven zoals dat ons toegestuurd werd door Pastor Frea de Vente, van Hebron Harvest Ministries in Zwolle:

“Lily (een Surinaamse dame ongeveer 25 jaar) leed al drie jaren aan pijnen in haar armen en handen, ze kon haar handen niet zonder pijn naar haar schouders bewegen. Ze was ten einde raad, na gebed van Paul is ze helemaal pijnvrij en kan alles goed bewegen zonder pijn. Prijst God!”

“Getuigenis van een andere vrouw in onze gemeente: Ze was op 9 december met de fiets gevallen door de gladheid en had pijn in rechter schouder, arm en knie, waardoor ze niet meer kon werken, ze had een grote bloeduitstorting op haar schouderblad. Op 14 december kwam ze met de oproep voor genezing van armbeweging-problemen. Paul bad voor haar schouder en ze genas van alle pijn in één keer en in het toilet werd bevestigd dat haar bloeduitstorting geheel verdwenen was, (haar knie is minder pijnlijk). Prijst God!”

(Dit is een wonderlijk getuigenis, het bemoedigde ons zeer. Tijdens die bediening kwam er zo’n lol over ons heen, dat we wisten dat er iets bijzonders gebeurd was. Paul vroeg haar toen de plek op haar schouder te gaan checken in de wc.)

Anje: “Wel, deze pijn is er al zo lang dat ik me niet meer kan herinneren hoe lang. Nou ja, jaren dus is het er al. De laatste maanden was het weer heel erg. Een paar dagen voor Paul en Annique kwamen had ik God gesmeekt om in te grijpen, ik sliep bijna niet meer, zo verschrikkelijk veel pijn. Wonderlijk genoeg kwam Paul zondag met de oproep, dat zie ik als gebedsverhoring!

Tijdens genezing:
Ja, wat ik merkte is wat ik tijdens de meeste bevrijdingen merk: ik voelde een enorme kracht in me loskomen (eerlijk gezegd weet ik niet of dit in 1e instantie van de duivel is of van God). Alles in mij leek zich te verzetten tegen wat er uitgesproken werd. Het voelde alsof er iets in me zat dat groter was dan mijn lichaam.

Tijdens het nazeggen van de woorden die Paul voorzei, kwam er rust in me, maar ook tegelijkertijd een kracht die anders was als de kracht waar ik het eerst over had. Er kwam vreugde los en een sterke bewustwording van mijn identiteit in wie ik werkelijk ben en wie er hier de overwinnaar is. Lichamelijk was mijn rechterarm/schouder volledig pijnvrij en links nog niet helemaal, maar wel voor 80 % pijnvrij.

Nu:
de eerste nacht heb ik de hele nacht heerlijk (door)geslapen, geen pijn meer gehad en dit is nog steeds zo! Linkerschouder is ondertussen ook volledig pijnvrij. Ik slaap weer goed, kan in alle houdingen liggen in bed.Ook tijdens het bewegen overdag met mijn armen en schouders is het een verschil van dag en nacht met voor het gebed. t’Is net of alles op slot zat en nu van ‘t slot af is. De pijn is gewoon weg, maar dat niet alleen, ik merk vooral dat er in mij een diepe vrede en rust gekomen is en blijdschap. Alle spanningen zijn weg, onrust en verkramping is weg. Ik ben zo relaxed.

Een paar dagen daarna (woensdag) kreeg ik griepachtige verschijnselen en koorts, is er nog ,maar begint nu af te nemen. Mijn lichaam wordt dus behoorlijk aangevallen, maar zelfs tijdens deze nachten was ik rustig en blij en had ik geen pijn in mijn armen/schouders!

Ik ben God zo dankbaar dat Hij dit van me afgenomen heeft.”

Deze email stuurde Pastor Frea ook door:

“Zoals beloofd stuur ik hierbij mijn getuigenis. Ik loop sinds sinds twee maanden bij de cardioloog. Mijn klachten waren een beklemmend gevoel op mijn hart, ik kon geen zware inspanningen verrichten en ik had een te hoge bloeddruk. Tevens moest ik medicijnen slikken. Wel dankte alvast voor genezing.

Op 14-12-08 kwamen Paul en Annick Rooda en werd er gebeden voor genezing. Ik ervoer dat de Here God mijn hart opereerde en het werd warm in en om mijn hart. Thuis probeerde ik allerlei dingen, zoals stoeien met de kinderen en ik kreeg geen beklemmend gevoel rond mijn hartstreek. Gelukkig. De Here God heeft mij genezen. In januari 2009 heb ik nog een MRI SCAN en een CT scan, maar ik weet dat de Here God mij heeft genezen en laat dat niet roven. Veel liefs Dick Meijer.”

Pastor Frea: “Bij mijn weten is IEDEREEN DIE OP DE OPROEP KWAM GENEZEN!!!!! Dit is jullie verlangen, wat geweldig om zo een nieuwe periode in te gaan in jullie leven!!! God gaat grotere dingen doen en massaler!!! We danken Hem voor Zijn goedheid door jullie!”