Genezingen/reddingen Servië – April 2015 – dag 3

Donderdag 9 april 2015

Paracin/Jagodina, Servië

(de stad waar we vorig jaar heen zijn geweest na de overstromingen, spontaan, en voor mensen gebeden hebben en hen verder met eten hebben gesteund.)

Er stapte een man uit een auto (in Paracin). Iemand bad voor hem, pijn werd minder, vervolgens was hij de sleutel om naar de bovenverdieping te gaan. Daar lag een oude vrouw, half verlamd, incontinent en meer. We hebben toen de liefde van God over haar gebeden. Gebeden voor verlamde hand, die begon te bewegen, daarna de arm. Wow. Ze kon ook nauwelijks praten. Na gebed zei haar dochter ineens: zeg me eens na. Plotseling deed ze dat.
Er was daar een andere vrouw met pijn inde  longen; 6 op schaal van 10. Na gebed was alle pijn weg.
En er gebeurde nog meer in die familie.

Grote openheid werd ervaren onder de Roma’s in Paracin, toen een groot deel van het team daar rondliep. Connecties gemaakt.

Hier en daar werd door teamleden eten gekocht en gegeven aan mensen.

Wat we zowel in Paracin als in Jagodina ervoeren is de echte diepe bewogenheid van Jezus voor de mensen. Heel diep. Diverse teamleden hebben met mensen meegehuild om de nood en pijn.
Een vrouw die vorig jaar heel boos was, verbitterd, en waar Annick toen voor bad, was er nu weer (een ander teamlid had destijds gouden oorbellen gegeven aan haar kleindochter). Ze zag Annick, ze was volkomen veranderd. Ze zei: ‘ik herinner me jouw ogen. Toen jij voor mij bad vorig jaar huilde je met me mee en legde je je hand op mijn hart’. Er kwam een doorbraak. Ze zag Jezus. Dit is het geheim dat we vandaag doorlopend hebben gezien: Jezus brengen bij de mensen. Omhelzen. Liefde laten zien. Het werkt echt. Een oude man kreeg tranen in zijn ogen toen hij omhelsd werd na het gebed. Hij wilde toen nog een hug.

Vrouw, pijn in benen en andere kwalen. Haar gezicht veranderde volkomen, blij en ze kon weer makkelijk lopen.
Andere vrouw kon moeilijk lopen, na gebed liep ze weer normaal, omstanders bevestigden, dat ze dat eerder niet kon. Vingers waren gebogen. Ze had een hersenbloeding gehad. Ze kon de vingers bijna helemaal vrij bewegen. Ze staat bekend bij de kerk als iemand die normaal heel negatief was. Wow.

De radio opname in Paracin was heel gaaf! De TV opname in Jagodina ook. Fantastisch. We hebben in beide programma’s mogen bidden voor de luisteraars c.q. kijkers. De presentator zei: ‘elke keer dat jullie bidden, gebeurt er iets in mij’. Bij de TV opname zei de presentator direct na het gebed: ‘als jij bidt, is het anders dan als die anderen bidden’.