Getuigenis van Bojan, mede-pastor in Lescovac, waar de Genezingsschool (2011) plaatsvond.

Geliefden in de Heer,

Ten eerste wil ik me verontschuldigen dat we zo lang niet geschreven hebben, maar nadat jullie vertrokken waren, hadden we direct weer een seminar van een week.

Iedere dag dank ik de Heer uit de grond van mijn hart voor jullie leven. Ik ben jullie dankbaar voor jullie liefde en toewijding voor ons en ons volk. Ik dank God voor jullie bescheidenheid  en al de wonderen die God door jullie heen bewerkt heeft toen jullie hier waren.

Geliefden, jullie hebben mijn ogen geopend, zodat ik Jezus groter en krachtiger zie dan voor die tijd. Ik herken nu de autoriteit van God in mij om wonderen te kunnen verrichten, zoals Jezus deed toen Hij op aarde was.

Met de studenten van de bijbel school hebben we nog een evangelisatie outreach gedaan in de Roma wijk, op dezelfde manier als we van jullie hadden geleerd. En God heeft er weer veel wonderen en genezingen gedaan. Halleluja! Prijs de Heer!

Heel hartelijk dank voor de financiële ondersteuning voor de weduwen, die jullie via Miki  naar ons hebben gestuurd. Wat is dat een vreugde en zegen, want het zal hen geweldig helpen. Ik zal er bloem, olie en andere boodschappen voor kopen. Als je wilt zal ik er de rekening en foto’s van sturen.

Nogmaals hartelijk dank voor alles. Moge God jullie en je bediening zegenen zodat je voor vele, vele anderen tot zegen zult zijn.

Met de liefde van Christus,

Je broeder Bojan, SHALOM – SOZO.