Dienst in de Roma kerk van Miki en Church of God (Servisch).

– Vrouw had operatie nodig voor heupen. Pijn. Ook in knie. Na gebed is alle pijn weg.
– Jongen, iemand had hem al op het oog. De preek was precies zijn verhaal. Na gebed kwam een brede lach op zijn gezicht. Gebeden voor vervulling met heilige geest , was hij eerst bang voor maar na uitleg stemde hij toe. Daarna begon hij in tongen te bidden.
– Zijn vader kwam daarna, bochel in de rug. Beenlengte verschil. Na gebed hoorden ze knak in knie. Beenlengte verdween. Hand op de bochel gelegd en gebeden en het verdween onder de hand van de bidder.
– Moeder van deze jongen vertelde het verhaal dat die zoon niet gewenst was, en dat er een probleem bij de geboorte was. Dat was wel besproken al met deze zoon. Was depressief. Voor haar gebeden.
– Meisje, over geprofeteerd. Ze wilde ook vervuld worden met de Heilige geest en begon te bidden in tongen. Ze straalde en was kei enthousiast.
– Vrouw veel moeite met identiteit in Jezus (preek). Depressie. Voor gebeden. Voor doop in Gods liefde.
Man pijn aan beide benen door een operatie jaren geleden. Veel voor gebeden door iemand. Daarna door iemand anders, hij begon hevig te wenen. Voelde zich beter, vrolijker. Situatie van zijn been nog niet veranderd op dat moment.
– Man had steeds schaduwen in zijn ogen. Na gebed verdween dat.
– Daarna nog iemand. Precies hetzelfde, en ging ook weg. Verder ook geopereerd aan knie door breuk. Voor gebeden, na een knak die ze hoorden in de knie was alle pijn weg. Ook een schouder op slot, tot op acht uur stand. Jezus raakte aan en hij kon zijn arm helemaal om hoog doen.
– Gebeden voor vrouw met depressie.
– Vrouw depressief. Na gebed vroeg ze gebed voor pijn bij beide ogen, aan de buitenkant. Pijn ging weg.
– Man en vrouw, konden geen kinderen krijgen. Voor gebeden.
– Gebeden voor jongen voor meer vrijmoedigheid. Er was veel jeugd.
– Man komt tot geloof, broer van de oudste. Gebeden voor zijn blinde oog. Aantal malen. Geen verandering op dat moment waargenomen.
– Profetische woord over iemand met doodsgedachten. Voor gebeden en bepaalde dingen kwamen naar boven. Ze voelde zich veel vrijer. Advies gegeven het woord over haarzelf te spreken. Gebeden voor vervulling let de Heilige Geest en gaan bidden in tongen.
– Er was een ander meisje bij haar. Die was niet bekeerd. Ze nam Jezus aan. Na uitleg, want ze zag het hardop uitspreken eerst niet zitten, totdat de uitleg haar helemaal overtuigde. Ze kreeg profetische woorden over dingen die niemand wist.
– Vrouw die haar knie niet kon buigen. Jezus raakte aan en ze boog haar knie.
Ook had ze stijve gevoelloze tenen rechts. Opnieuw raakte Jezus het aan en ze had haar gevoel terug en soepel. Daardoor liep ze goed en goede balans.