Getuigenissen Servië-reis 2023 | woensdag 29 maart

Programma woensdag:
14:00-15:30 leiders in Leskovac
17:00-20:00 dienst met uitgebreide bediening 

Veel mensen zijn aangeraakt en genezen, maar deze twee verslagen geven weer hoe bijzonder deze dag was!

Bij de sessie met de leiders was een bijzonder krachtige aanwezigheid van Jezus. Paul sprak met name over de aanwezigheid van Jezus en de intieme relatie met hem. Over hoe we niet in de val moeten lopen van de bediening te maken tot middel om je identiteit daarmee op te bouwen. In Exodus 33 zien we dat Mozes tegen God zegt dat hij niet de bediening vervult als Gods aanwezigheid niet meegaat.
Er ontstond een krachtige aanwezigheid van Jezus die rondging en mensen aanraakte. Het team ging rond om heel zachtjes te bidden voor iedereen.
Aan het eind van de sessie kwamen velen, vooral jeugd, voor gebed. De Heilige Geest was zo krachtig aanwezig. Verscheidene leiders weenden.

In de avonddienst gebeurde iets heel erg bijzonders. Maar eerst ervoeren we allemaal de bijzonder krachtige, persoonlijke aanwezigheid van Jezus. Dat kwam na het getuigen van Annick hoe een jonge vrouw radicaal genezen werd juist voor de dienst. Ze zat beneden in het kantoor op een stoel. De zaal is twee trappen op. Ze had al minstens zes jaar colitis, een chronische zeer pijnlijke ontstekingsziekte van de dikke darm, met ook veel pijn aan haar benen.
Ze had altijd heel hevige pijn, 10 op 10, ook ‘s nachts. Ze was zo zwak dat ze niet van de stoel kon opstaan, laat staan naar de bovenzaal gaan. Na één gebed verdween alle pijn. Alle pijn!! Ze voelde kracht terugkomen. Ze vertelde dat ze zeven maanden zwanger was, maar dat was niet zichtbaar. Op dat moment zei Annick: ik ervaar dat je zoontje nu in je opspringt. Ze bevestigde dat! De jonge vrouw stond bij Annick op het podium om te getuigen. Daarna kwam er zo’n aanwezigheid.

Paul stapte in en opnieuw was er een bediening van Jezus zelf naar de mensen. Wow!

Toen gebeurde er iets zo wonderlijks dat de ruimte vervuld werd met geloof voor wonderen.

Paul legde uit over genezing van Jezus. Hoe Jezus in Vranje, precies 9 jaar terug op straat een vrouw genas van een tumor ter grootte van een mandarijn. De tumor verdween met alle pijn. Dit staat allemaal op YouTube.
Daarna begon hij te zeggen op grond van Handelingen 10:38 dat ook wij rond moeten gaan en zieken de handen opleggen. De gemeente heeft enkele malen het vers hardop nagezegd.
Toen deed Paul voor hoe je genezing bedient. Hij legde de hand op het hoofd van een vrouw die vooraan zat en gebood ziekte, bij wijze van voorbeeld, te wijken. Plotseling vroeg hij de vrouw of ze echt ziek was en genezing nodig had. Ze zei dat ze een kanker tumor had van 15 cm in de baarmoeder. Hoe is het mogelijk… na gebed voelde ze warmte. Na opnieuw te gebieden werd de tumor 10 cm!!! Annick bad door terwijl Paul verder ging met delen. Na een paar minuten riep Annick dat het 5 cm was. De algemene bediening met het team voor alle zieken begon, en na eventjes riep Annick dat de HELE TUMOR EN PIJN DIE EVEN OPKWAM WEG WAS. Hoe groot is Jezus!!!

Nu komt nog iets wonderlijks. Er zat een man in de zaal die aan de rechterkant bij zijn borst een vijf cm tumor had, met pijn. Tijdens het algemene gebed voor de vrouw, werd zijn borst streek warm. En… de tumor verdween ter plaatse, op dat moment!! Hij getuigde ervan bij de pastors en bij een koppel van het team. Ohhhhh… Jezus hoe mooi en krachtig zijt gij!!!