Servië/Macedonië mei 2016

Hieronder geven we dag voor dag slechts een greep uit de vele dingen die God door de hand van het team gedaan heeft.

1 Kronieken 14:11 “En wij zeggen met David: “Door onze handen is God door onze vijanden heengebroken, zoals water doorbreekt.”” We zijn rondgegaan zoals onze Meester en Vriend Jezus, goeddoende en genezende velen die door de duivel overweldigd waren, want God was met ons. (naar Handelingen 10:38). Jezus, en de Vader en heilige Geest, waren zo ontzettend goed. Machtig, machtig…

Woensdag 18 mei

Paracin
 • Vrouw met occulte achtergrond, kwam en vroeg gebed voor lichamelijke kwalen. Er volgde bevrijding, veel bevrijding. Ze had hoofdzakelijk pijn in haar benen. Dat was weg.
 • Vrouw, pijn in borst vanwege longkanker, pijn weg.
 • Isabel bad voor een vrouw, die zichtbaar, op film, aangeraakt was, en daarna een dikke knuffel gaf. Achteraf was niet duidelijk wie het meest geraakt was, die vrouw of Isabel:-)
 • Aan het eind de mensen bij elkaar geroepen. Kort en krachtig woord gedeeld. Zeer open en ontvankelijke groep. Onmiddellijk bij de uitnodiging staken flink wat mensen hun hand op. Ze ontvingen Jezus.
 • Daarna hebben we voor iedereen gebeden en gezegend. Mensen die Jezus hadden aangenomen: ook gebeden voor vervulling met de Heilige Geest.
  Het tienermeisje dat vorige keer geholpen had een man tot Jezus te brengen (met vertaling van het gebed), maar toen eigenlijk spottend was, nam nu echt zelf Jezus aan en was aangeraakt. Yeaa.
Krusevac
 • Man met pijn in onderbeen, pijn gaat grotendeels weg, na tweede keer van afstand bidden is alle pijn weg. Hij liep weer makkelijk. Hij had net daarvoor ook Jezus aangenomen.
 • Isabel en Bart bidden voor man, zonder te weten dat hij pijn had in zijn been. Later vertelde de man dat de pijn in zijn been weg was.
 • Rudi samen met Petra bidden voor een dame. Pijn gaat weg. Andere vrouw ziet dat en vraagt gebed voor haar rug. Pijn gaat weg.
 • Vrouw Zika, pijn in de knie, was weg na algemeen gebed.
 • Een aantal mensen nam heel bewust Jezus aan.

Donderdag 19 mei

Jagodina

Wat een bijzondere dag.
Team had vrij tot 13:00 uur.

Daarna voorbede gedaan voor de Roma wijk waar we heen gingen en profetisch gebeden.
Aan het einde ons gericht op de Heilige Geest om woorden van kennis te ontvangen. God wil dan info geven over bv mensen die me zullen ontmoeten en die God wil zegenen. God doet dat door bv dingen te laten zien of beschrijvingen te geven van locaties waar je dan iemand zal ontmoeten. Dat alles heeft als doel om ons te helpen bij de juiste personen te komen èn te zorgen dat God iets in bepaalde mensen kan doen.

 • Iemand ontving zo een beschrijving van een olifant, aan de linkerkant van een etalageraam. En dat er een persoon daarbij zit (denkend dat het gaat om iemand die daar bij dat raam op de grond zit. Onderweg kwamen we langs een kinderdagverblijf, waar links op het raam een grote schildering van een olifant stond. Wow. Naar de deur gelopen en binnengekeken. Er zat een vrouw op een bankje. We vertelden waarom we er waren. Ze liet ons binnen. We profeteerden over haar, baden voor haar dagverblijf dat juist die maandag geopend was. Zegende haar. Ze was zeer geraakt en ervoer Gods liefde. Ze zei dat het echt van God moest zijn. Toen nodigden we haar uit om Jezus als vriend te ontvangen. Dat deed ze met blijdschap en heel ontroerd.
 • Een ander woord van kennis was over een vrouw die in haar bovenarm genezing nodig had (rechts). We ontmoetten die vrouw, baden ervoor en ze genas van de pijn. Ook de moeder van de vrouw werd gezegend.

Etc…

Enkele andere woorden van kennis zijn nog in behandeling:-)

 • Een man met rugpijn was vrij van pijn.
 • Een vrouw met rugpijn was vrij van pijn, nadat we een jongeman die zijn leven weer aan de Heer had gegeven voor haar een paar keer gebeden had.
 • Een jonge vrouw die een jaar geleden tot bekering is gekomen (vanuit islam) ontving bevrijding van doodsmachten en angsten.
 • Diverse anderen ontvingen een aanraking waardoor pijn verdween. Het was niet heel druk, misschien zo’n 35 mensen, maar wel zeer, zeer krachtig.

Het hele team heeft van voren één voor één een proclamatie van Gods goedheid e.d. gedaan over de Roma’s en de wijk. Heel knap!!

Vrijdag 20 mei

Leskovac

DE SESSIES met de leiders waren de spijker op de kop. De pastors, oudsten en andere leiders waren erg bemoedigd. De onderwerpen waren midden in de roos.
We hebben met het team gebeden voor een pastor, Slavischa, van Lebane. De dokters hebben hem opgegeven. Als u eraan denkt of het raakt u, bid mee voor hem voor de doorbraak. Dat was een van de onderwerpen van de sessies.

Vranje

Na een rust in het hotel zijn we naar Vranje gereden.
Wat een dienst. De Heer leidde het werkelijk van de eerste minuut tot de laatste. Het team heeft voor iedereen gebeden door de fire tunnel. We staan dan in twee rijen tegenover elkaar en laten de gemeenten er in een rij doorheen lopen. De pastor was laaiende enthousiast over wat er gebeurde. De liefde en blijdschap van Jezus werd vrijgezet.
Een aantal vrouwen knielden neer en begonnen God te aanbidden.
De meesten hebben daarna nog persoonlijk gebeden met mensen. Een aantal mensen ontvingen genezing, of pijnen gingen weg. Er werd ook geprofeteerd.
Het was een heerlijke avond met een heerlijk Team, geleid en geïnspireerd door een Heerlijke Heer.

De pastor bedankte uitvoerig. Hij zei dat juist de vrouwen zo bijzonder aangeraakt waren door wat Annick spontaan deelde tijdens het woord van Paul. Het was werkelijk een bijzondere flow.

 • Een vrouw met pijn in jaar knie…na een aantal keer bidden was alle pijn weg.
 • Annick bad voor het kind. Daarna bad ze voor de moeder, en kreeg woorden van de Heer voor haar zelf. Dat ze zichzelf niet op haar kop moest geven, dat ze een goede moeder was en dat God van haar houdt. De vrouw keek haar aan en vertelde dat het helemaal klopte, dat haar zoon die nu 15 is een heel deel van zijn lichaam vroeger verbrand had. Nu blijkt dat we daar vier jaar geleden voor die jongen hebben gebeden.
 • In het restaurant werd voor de kelner gebeden en over hem geprofeteerd.

Zaterdag 21 mei

Leskovac

Seminars voor leiders. De aanwezigheid van de Heer was sterk. Het team heeft geprofeteerd over mensen en gebeden voor opnieuw een aanraking van de Heilige Geest, en voor genezing als dat nodig was.

Nis, twee gemeenten
 • Jongetje ongeveer 10, was gevallen, been op meerdere plaatsen gebroken. Was eraan geopereerd en moest weer. Liep moeilijk en pijn. Ca 2 cm verschil in been lengte. Na aantal keer bidden liep de jongen normaal, geen verschil in benen merkbaar en geen pijn. Wow.
 • Vrouw met kindje. Kind had wonden. Woorden van de Heer, om te zeggen dat ze een goede mama is. Moeder was aangeraakt en leek tot rust te komen.
 • Vrouw met korset. Veel pijn in rug. Veel gebeden en de pijn was weg. Daarna gebeden voor kinderen in duitsland gebeden.
 • Paar jaar geleden al voor zijn duim gebeden. Was toen een jonge christen, bekeerd van de Islam. Vorig jaar ook gebed gevraagd, en toen bad Annick met hem. Hij had huilend gevraagd om voor zijn familie te bidden. Annick heeft dat niet vaak, maar huilde met hem en ze baden. Gisteren kwam hij lachend naar Annick. Zijn ex-moslim moeder en vader waren bekeerd en gedoopt en zaten in de dienst.
 • Kind van ca. 10 kwam en had pijn aan rechterkant van gezicht, in haar keel en had verminderd gehoor. Het was een schat van een meid. Jezus raakte haar aan en alle pijn was weg en ze hoorde weer normaal.

Vele, vele kinderen zijn aangeraakt en gezegend.

De tweede dienst in Nis ging ondermeer over tongentaal. Geweldige beweging van de Heilige Geest. Mensen met tranen over hun gezicht.

Ook voor de voorgangers gebeden en daar gelijk een onderwijs punt van gemaakt voor de gemeente.

Nog veel andere dingen zijn gebeurd. Werkelijk veel. Ook in de sessie in de morgen voor leiders. Zeer krachtig.

Zondag 22 mei

Lebane

Zondag werd algemeen door het team ervaren dat dit de makkelijkste dag was waar genezingen doorbraken. In Lebane en Leskovac.

 • Een vrouw in Lebane getuigde hoe ze vorige keer genezing had ontvangen van gezwellen in haar borst. Haar dokter begreep er niets van en vroeg wat ze had gedaan. Ze zei dat God het gedaan had.
 • Een 10 jarig meisje kam voor genezing van haar ogen. Ze kon niet lezen zonder bril. Eerst ontving ze een woord van de Heer over dat Jezus met haar danste en om haar heen danste en over haar zong en kei enthousiast was. Ze bevestigde dat ze graag danste. Daarna spraken we drie keer ‘zie Jezus’.
  Ze kon weer perfect zien zonder bril en ook op de muur kon ze een tekst lezen. Een pastor stond erbij.
 • Petra: Autistische jongen ging naar buiten. Petra ging naar hem toe toen hij aan het eind van de dienst weer binnenkwam. Ze pakte hem vast en bleef een hele tijd wiegen en zingen. Na een tijd liet ze los en de jongen kwam weer tegen haar aanstaan.
 • Bart en Isabel
  Vrouw, pijn in heupen en been, alle pijn was weg.
  Vrouw met kniepijn, pijn weg.
  Man, iets met zijn benen, pijn niet weg, maar wel heel erg aangeraakt.
  Jongetje met epileptische aanvallen. Ervoeren de rust en vrede die over hem kwam.
 • Rob en Daniel
  Man, nieren, oren, keel, ander plaatsen. Op een bepaald moment was het allemaal goed en hij was zo blij dat hij de beide mannen, de bidders, omhelsde en een kus gaf.
  Jonge vrouw, hoofdpijn, weg.
  Veel andere dingen, maar het is niet altijd duidelijk of meetbaar wat er gebeurd was.
 • Rudi en Ingrid
  Vrouw bezorgd over zwangerschap. Profetisch woord over haar. Ze was enorm aangeraakt en tot rust gekomen.
  En nog meer.
 • Greta en Diane
  Vrouw met hart pijn. Gebeden, pijn ging weg en werd rustig. Overal van boven had ze ook pijn. Na een aantal keer bidden was alles weg en haar ogen stonden anders.
  Vrouw, hoofdpijn, ging weg.

En nog veel meer is gebeurd tijdens de bediening.

Leskovac

Het viel op dat het zo makkelijk ging.

 • Vrouw werd zo aangeraakt door de Geest dat ze onderuit ging.
 • Man depressie, voor gebeden en vooral viel liefde gegeven.
 • Gebeden voor de ogen van de dochter van een voorganger. Eerst zag ze alsof het rokerig was. Na een aantal keer bidden zag ze een stuk beter. Nog niet perfect. Ze ging met haar bril in haar hand weg. Daarna nog profetische woorden. Zij zal worden als een Esther.Daarna nog profetische woorden over het zoontje.
 • Bart en Isabel ervoeren hoe simpel het was om voor mensen te bidden. Nog voor ze klaar waren met bidden ‘zeiden’ mensen dat het goed was.
 • Man pijn aan benen en knie. Eerst was het paar keer redelijk, en toen ineens was het goed.Nog voor velen gebeden. Feedback was niet mogelijk.