God aanbidden

Ik ervaar de aanvuring van Heilige Geest, al weken, om heel bewust en regelmatig, dagelijks God te aanbidden. De tekst die ik me telkens voor ogen houd heb ik de laatste maanden al vaker genoemd. Uit 1 Thes. 5. “Verblijdt je altijd, bidt voortdurend, dankt onder (in) alles.” (NBG, zodat je aan de ‘t’ achter de werkwoorden kunt zien dat het gebiedend is gesproken door Paulus. Het is geen suggestie, het is een opdracht om it te voeren.)
Waarom schreef Paulus dit? Omdat God hem ook de opdracht had gegeven en hij het nodig had dit te doen. De opdracht om je te verblijden zou nergens op slaan als je al blij bent. Het is juist iets dat je doet als je blijdschap onder druk staat. Hem in alles danken is bijvoorbeeld een uitdaging als dingen juist compleet anders lopen dan dat je gebeden hebt. Of een belofte van God lijkt om een onbekende reden niet vervuld te worden. Onverklaarbare dingen gebeuren. Dan is Vader danken voor zijn goedheid en liefde juist zo belangrijk. Dankzegging bevestigt het goede.
Voortdurend bidden. Daar heb je de taal van Heilige Geest voor nodig. Paulus legt in 1 Cor. 14 uit dat dit een taal is die mijn geest bidt met Heilige Geest. Ik ben persoonlijk op zoek naar die plaats waar mijn geest dat voortdurend doet. Heidi Baker noemde het onlangs ook weer.
Deze drie acties zou ik willen samenvatten als ‘aanbidding van God’. Aanbidding is eer geven en het goede karakter benoemen van God. Overgave van je hart, je wil en leven aan hem! Ik denk dat één van de hoogste vormen van aanbidding, zoals ik geleerd heb van Bill Johnson, plaatsvindt als je juist door moeilijke of zelfs de moeilijkste tijden heengaat. Wat je dan aan de Vader geeft, aan Jezus, aan Heilige Geest, zul je nooit meer kunnen geven, dan in die situaties.
Alsjeblieft!! Aanbidt God! Biedt weerstand tegen al die negativiteit, leugens en onderdrukkende emoties. “Houd goede moed”, zei Jezus tegen de discipelen, “want ik heb de wereld overwonnen”. Bereid je hart vóór, voor morgen, waar je ook maar naar de samenkomst gaat, om te aanbidden. Het mooie is dat het je opbouwt, aanvuurt, bemoedigt, sterkt, vult met hoop.
Jezus, alle eer, glorie, dank en aanbidding is voor u.