Nahum 1:7 (HSV) “De HEERE is goed,
Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid.
Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen (nkjv: die op Hem vertrouwen).”

God is absoluut, eeuwig goed. 

God is. Eeuwig, zonder begin, zonder einde. Hij is eeuwig goed. Wij leven in een tijdelijke wereld, de geschapen wereld. Wat er ook gebeurt in deze tijdelijke wereld, welke tegenslagen er ook zijn, of welke dingen we ook niet begrijpen over Gods handelen… Hij is eeuwig goed en niets in de hele wereld kan dat veranderen. Eeuwigheid is onveranderlijk… want het is eeuwig. 

Het contrast van die eeuwige goede God en wat er op aarde gebeurt wordt groter. Het lijkt wel of onbegrijpelijke dingen zich opstapelen. En dat daagt je geloof uit. En dat is okay, want daardoor krijgt je geloof de kans te groeien. Maar geloof heeft wel te maken met vertrouwen, diep vertrouwen in een Persoon: God! En daar ligt de focus van de aanval: als de wereld en de tegenstander ons kan laten twijfelen aan God’s karakter, dan zal dat onmiddellijk effect hebben op ons geloof.

De man met de hoogste IQ ooit, de meest wijze man die bestaan heeft, schreef dit: Spreuken 3:5, 7a (HSV)
“Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
en steun niet op je eigen inzicht.
7a Wees niet wijs in je eigen ogen:…”

Deze Salomo liet bij de inzegening van de nieuwe tempel de priesters en Levieten het volgende zingen:

2 Kronieken 5:13-14 (HSV)
Het gebeurde, toen ze zongen “Voorzeker, Hij is goed, want Zijn goedertierenheid (liefdevolle goedheid) is voor eeuwig, dat het huis, het huis van de HEERE, met een wolk vervuld werd. 14 En de priesters konden, vanwege die wolk, niet blijven staan om te dienen, want de heerlijkheid van de HEERE had het huis van God vervuld.”

De liefdevolle maar dringende aanmoediging die ik van God ervaar voor 2023 en verder, is om deze belijdenis over hem volhardend vast te houden. Ieder van ons persoonlijk Ingrid Vanderdonck. Maar ook gemeenschappelijk als kerken van Jezus Christus.

De krachtige bemoediging die God hierbij geeft is dat als we niet steunen op onze eigen inzichten, maar in geloof en vertrouwen God volgen en aanbidden, zijn heerlijkheid op onze volken zal vallen, en velen tot geloof zullen komen en genezen zullen worden. Waarschijnlijk met verdrukking erbij. Maar God is eeuwig goed!