God is nog niet klaar met deze wereld

De beloften, de heerlijkheid van God, de majesteit, de glorieuze grootheid van God, zijn fenomenaal. “De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. 2 Want Híj heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren.” Psalm 24:1-2 (HSV) Oh fantastisch, God is de Koning, en omdat hij alles gemaakt heeft wat gemaakt is, is en blijft hij de Eigenaar. Twee keer Eigenaar: als Schepper, en als Verlosser en Bevrijder door Jezus Christus!!

Temidden van alle onrust, temidden van dreiging en het losgeslagen denken van sommigen, is er deze hoopvolle waarheid! En deze hoop laat ons nooit beschaamd staan, want de liefde van God is door de Heilige Geest in onze harten uitgestort. Die liefde faalt nooit!

En het houdt niet op daarbij. God heeft een fantastisch plan. ‘God is on the move’, God beweegt krachtig. De grote oogst moet binnen. De kerk moet weliswaar wakker worden voor God’s beweging, zijn grote passie: God houdt van mensen en wil ze redden.

Psalm 24 sluit af met twee keer de krachtige oproep aan ons ieder persoonlijk; maar ook aan de kerk als geheel: “Heft (gebiedend), poorten, uw hoofden omhoog!” David herhaalt dit dan nog eens. Het is niet optioneel. Een dringende oproep aan het Lichaam van de Koning van de Heerlijkheid, om onze ogen op hem te richten en ons beschikbaar te maken als doorgang, als poort voor de grote Koning: Jezus, God van de heerlijkheid!

Het gaat niet om jouw kerk of mijn bediening. Eigen koninkrijken zijn niet interessant. Het gaat om God’s Koninkrijk en de grote Koning Jezus. Hij is niet klaar met deze wereld. Samen met zijn kerk wil hij de grote oogst binnenhalen. Door zijn kerk heen wil hij wonderen en tekenen doen. Hij is de Opperbevelhebber van de hemelse legers. Machtig in sterkte. Lees de Psalm eens en laat je bemoedigen, en roep het uit naar God dat je beschikbaar bent voor zijn plan. Zijn Koninkrijk. Zijn wil.

Liefde faalt nooit. God maakt geen fouten!