Vraag: Had Paulus een oogprobleem (volgens de Galatenbrief)?

Thema: Vanuit de Galatenbrief wordt in combinatie met de doorn van Paulus, geleerd dat God mensen ziek maakt, ofwel mensen voor een bepaald doel ziek houdt.

Samenvattend antwoord: Paulus was niet blind en er is geen dwingende reden om uit de brieven te concluderen dat hij een oogziekte had. God maakt nooit mensen ziek, net zomin als een goede ouder zijn kinderen ziekmaakt.

Persoonlijk heb ik er geen probleem mee als iemand zegt dat Paulus ziek is geweest. Het zou kunnen, hoewel de brieven daar absoluut geen dwingende aanleiding toe geven. Waar ik wel een probleem mee heb is dat de informatie in de Galatenbrief als aanvullend bewijs worden genomen bij de foutieve bewering dat de doorn van Paulus ziekte is.

Klik hier als u een breed onderbouwd antwoord wilt lezen of de doorn bij Paulus iets met ziekte te maken heeft of kan hebben.

De Galatenbrief en het vermeende oogprobleem van Paulus

GROTE LETTERS

Galaten 6:11 “Zie met wat een grote letters ik u met mijn eigen hand schrijf:” hsv Kijk eens naar wat de originele Staten Vertaling zegt: “Ziet, hoe groten brief ik u geschreven heb met mijn hand.” Of het nu grote letters betreft of een grote brief, wat Paulus in de brief probeert te doen is de Galaten wakkerschudden uit de wettische betovering (3:1). Daar is zijn brief op gericht. Hij sluit zijn brief af met in grote letters, eigenhandig nog eens de conlusie te schrijven (Paulus dicteerde zijn brieven meestal). Hij zegt dus eigenlijk: ‘let aandachtig op de woorden die ik je nog eens persoonlijk schrijf.

VERZOEKING

De hsv vertaalt Galaten 4:14 met: “En toch hebt u mijn beproeving, die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij  als een engel van God, ja, als Christus Jezus.” hsv

Dit woord ‘beproeving’ wordt ook gebruikt bij de verzoeking van Jezus in de woestijn (Lukas 4:13) en in de waarschuwing die Hij geeft om te bidden dat ze niet in verzoeking zullen komen. Lukas 22:40 In beide gedeeltes is het duidelijk dat het niets met ziekte te maken heeft. Ook de betekenis van het woord wijst absoluut niet naar ziekte. Het is opnieuw een theologie, een manier van denken die aan een schriftgedeelte gekoppeld wordt. Als het al ziekte was geweest, dan staat het ook in verleden tijd: ‘plaatsvond’. Hij was dus genezen toen hij de brief schreef.

OOGPROBLEEM

De vorige teksten en Galaten 4:15 waar staat dat de Galaten als het mogelijk was hun ogen aan Paulus hadden gegeven, zouden aangeven dat Paulus een oogprobleem had, of zelfs grotendeels blind was. Om te beginnen is dit volgens Dr. T.L. Osborn, die de hele wereld heeft rondgereisd, in sommige culturen een manier om diepe dankbaarheid uit te drukken. (“Healing the Sick”, T.L. en Daisy Osborn, blz. 206.)

Toen paulus in Galaten kwam, is hij vermoedelijk net daarvoor (in één van de andere steden in Galatië) voor de zoveelste keer in elkaar geslagen, of gestenigd in Lystra, een stad in Galatië. Vandaar trok hij immers verder naar andere steden in die streek, zoals Derbe, nadat hij eerst Lystra weer binnengegaan was, nadat hij was opgestaan. Handelingen 14:19-22

Als Paulus bijna blind was, waarom staat dat er dan niet gewoon bij naam genoemd, net als dat aanhoudend probleempje bij Timothëus, dat hoewel zo klein, wel met detail genoemd staat? 1 Timotheüs 5:23

Uit: Alive and Well Genezingsschool, P.I. Rooda, 2012. Dit is een stukje dat is opgenomen in de hoofdstuk dat de doorn van Paulus behandelt.