‘Stop de vloek van Halloween, zegen België/Nederland’. Wanneer heeft u voor het laatst mensen vrijwillig in uw huis uitgenodigd, zodat ze je huis en gezin konden vervloeken? Wanneer heeft u voor het laatst uw deur ‘s nachts open laten staan, zodat slechtwillenden gemakkelijk hun ding kunnen doen. (ik trouwens, in 1991, tot mijn schrik zag ik dat in de morgen)

Ook al wil je geen diefstal, en ook geen vervloekingen en negativiteit: als je je huis openstelt, zullen kwaadwillenden hun kans grijpen.

Zo is Halloween GÉÉN onschuldig feest, het is geen zogenaamd Oogstfeest, het is geen ‘feest’ (meer) waarbij overledenen worden herdacht. Halloween is HÉT feest van satanisten. Nog duidelijker zeggen? Halloween is DÉ hoogtijdag, is HÉT feest van de duivel, zoals Goede Vrijdag en Pasen dat is van Jezus. De overleden oprichter van de satanskerk, Anton LaVey zei in een interview eens dit: “I am glad that Christian parents let their children worship the devil at least one night out of the year. Welcome to Halloween.” Nederlands: “Ik ben blij dat Christelijke ouders hun kinderen tenminste één dag per jaar de duivel laten aanbidden. Welkom bij Halloween.”

Dit las ik vorig jaar en het maakte me behoorlijk kwaad. Wij hebben zeven jaar in Canada gewoond en gezien wat voor ‘on-feest’ het is. Ik las en hoorde een interview met John Ramirez, die 25 jaar satan heeft gediend en een generaal was in toverij en hekserij. Hieronder voeg ik de links toe, zodat je het zelf kunt beluisteren en zien. Hij waarschuwt heel indringend en direct tegen het gevaar. Gevaar dat je uitnodigt, door het mee te vieren. Vloeken, zo zegt hij, die doorwerken tot het derde en vierde geslacht.

Ik hoorde eens een getuigenis van twee satanisten die tot geloof in Jezus Christus waren gekomen. De kern van hun boodschap was dit: ‘telkens als wij een bepaalde wijk wilden vervloeken om zodoende ellende door demonen te veroorzaken, en we een paar Christenen zagen, die aan het bidden waren over die wijk, konden we NIETS doen!’
Een andere man vertelde eens hoe hij een tovenaar op straat zijn kunsten zag doen. Hij wist hiet hoe hij moest bidden of wat hij moest doen, dus begon hij telkens het Onze Vader te herhalen. De tovenaar kon niets meer doen. Hij wees de man in het publiek aan en verzocht hem om weg te gaan… Wie is hier nu overwinnaar? Jezus Christus is absolute HEER en MEESTER en WIJ ZONEN en DOCHTERS regeren met Hem (Romeinen 5:17). Jij kunt toch ook het Onze Vader bidden over jouw wijk, over jouw stad? Wil je dat doen op 31 oktober? Wil jij je buurt of woonplaats zegenen?

Laten wij, Christenen, opstaan en onze ogen openen voor wat er werkelijk speelt op dit moment. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel doordat God er kracht aan verleent (nbg). Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand (HSV). Jacobus 5:16b

Wat doe je als je het ooit hebt gevierd? Ook al is het maar alleen met pompoenen buitenzetten (wat bedoeld is om demonen ‘af te schrikken’). Belijd dit specifiek aan de Heer en pleit het reinigende bloed van Jezus Christus erover. Herroep elke connectie met Halloween: “Vader in de naam van Jezus Christus herroep ik elke connectie met Halloween, en ik sluit de deur die ik open heb gezet in de naam van Jezus Christus en zijn kostbare bloed.” Gooi eventuele voorwerpen (bv. kleding, maskers) die hiermee te maken hebben, weg.

Donderdag 31 oktober hebben wij vanaf 19.00 uur een worship en gebedsavond in de kerk. Iedereen is welkom mee te bidden en worshippen, van welke kerk je ook bent. We zegenen dan ook samen in het bijzonder alle dorpen en steden die we met elkaar vertegenwoordigen. Ook zullen we het offer van Jezus vieren met brood en wijn.

GODS ZEGEN, VREDE EN LIEFDE OVER ONS LAND! Ik bid, zegt Paulus, dat de ogen van uw hart, verstand, verlicht worden, om te weten, te zien…. Efezen 1:18


John Ramirez, korte boodschap (Engels)      Artikel (Engels)   Een goed Nederlandstalig artikel