Heb uw naaste lief als uzelf

 

De afgelopen weken zijn er verschillende jonge mensen tot geloof gekomen. Met hun is nu de taak van discipelen begonnen! Laten we nooit uit het oog verliezen dat het God gaat om mensen!! God is een God van liefde. Zijn hart is gepassioneerd om het verlorene te vinden en te redden… door de grote liefdesdaad van Jezus. Vergeet daarbij NOOIT dat hij NOOIT onderscheid maakt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, of tussen leugenaars en waarheid-sprekers, goede zondaars en slechte zondaars. God houdt van mensen en wil ze redden.

Ben jij een Christen? Dan roep ik je op Gods gebod te volgen, de koninklijke wet uit Jacobus 2:8 “U zult uw naaste liefhebben als uzelf”. De wet die alles vervuld is de levende God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf! Dit is wat Jezus zelf zegt en bevestigt.

Er speelt een veel groter probleem dan een ziekte en dan vaccinatie! Het nummer 1 grote probleem is dat de machten van de duisternis voortdurend bezig zijn en overuren draaien om mensen tegen elkaar op te zetten – vooral de voor hem gevaarlijkste mensen: de zonen en dochters van de levende God!! Waarom is dit het nummer 1 probleem? De liefde verkilt!!! Dat is een top-nood. Dit staat er in Mattheüs 24:12 “En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.” ‘Wetteloosheid?’, zegt iemand. Ja, om te beginnen de nummer 1 en 2 wetten, die aan elkaar gelijk zijn: de liefde! Dat die niet gehouden wordt.

Het kan niet waar zijn dat wij Christenen die door Goddelijke liefde gered zijn en opgeroepen worden lief te hebben, elkaar veroordelen en ons tegen elkaar laten opzetten door wat de crisis probeert te dicteren. Maar ‘Verdraagt elkaar’, zegt Paulus in Colossenzen 3.

Vermoedelijk de nummer 1 drijvende kracht hier achter is ANGST, VREES, ZORG (voor jezelf en je geliefden). Een kracht die werkzaam is tegen de mensheid, wat ook je kom-af is, je overtuiging etc. We kennen de bron van angst, angst die laat haten (inclusief de mildere vormen van haat). Johannes legt uit dat het de liefde is die de angst uitdrijft. De liefde van God, die volmaakt is. Het gaat er even niet om wie gelijk heeft, maar om wat het boek van waarheid, wat de Waarheid Zelf zegt. Liefde overwint het kwaad, sterker nog, heeft het kwaad overwonnen en openlijk tentoongesteld.

Paulus sluit het liefdes hoofdstuk 13 van 1 Corinthen af met: “zo blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze drie is de liefde!”

De hoop is de reden om je geloof er in te stellen.
Goddelijke liefde, Jezus Zelf, is de reden dat er hoop is.

Soms vliegen dingen je aan, angst, onzekerheid, zorg. Psalm 118 zegt dan om niet op mensen en prinsen en machthebbers te vertrouwen, maar op de Heer: Psalm 118:8-9 (NBV) “Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen. 9 Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mannen met macht.”

Vertrouw op God de Vader, Jezus, de Heilige Geest. Laat zijn liefde je vullen en rustig maken, houd van je naaste zoals je van jezelf houdt, en haal de oogst binnen. En ins hemels naam, sluit de rijen, schouder aan schouder, of anders gaat een ‘derde’ lachend z’n zin krijgen.

De liefde, vrede en genade van Jezus Christus is uitbundig over jou!

Paul Immanuel en Annick Rooda
Leiders Alive and Well Church