Hemelvaart

We kunnen ons niet voorstellen wat de opwinding moet zijn geweest voor Jezus, toen de dag aangebrak dat hij op wonderlijke manier naar de Vader terugging. Ruim 33 jaar had hij als Mens volmaakt op aarde geleefd en heeft hij op een andere manier een relatie met de Vader leren onderhouden. En dan breekt de dag aan dat hij verlost wordt van zijn Lichaam van vlees en bloed, en dat hij zijn goddelijke eigenschappen en hoedanigheid weer kon ontvangen en gebruiken. Het is te groot voor ons denken. Maar toch: vanaf het moment dat hij bij de Vader kwam kan hij weer alles, is hij weer overal en weet hij alles in zichzelf.

Dus Jezus kwam door een wonder, geboren uit de maagd Maria, bij wie hij verwekt was door de Heilige Geest. En hij ging door een wonder. Zijn moeder was er ook bij. Hij begon te zweven tot grote hoogte, gedragen door onzichtbare engelen (Lukas 24:51), totdat hij een wolk in ging. Toen heeft ergens die transformatie plaatsgevonden en is hij weer gaan zitten op de troon aan de rechterhand van zijn geliefde Vader (Markus 16:19). Engelen leggen vervolgens aan de starende mannen en vrouwen uit dat op dezelfde manier Jezus weer terug zal komen: maar dan wel volledig als God, zonder menselijke beperkingen (Han. 1:9-11).

Lukas 24:52 zegt dat ze hem toen aanbaden en met grote vreugde teruggingen naar Jeruzalem!! Je zou zeggen dat ze droevig zouden zijn, zoals toen Jezus het hun al had voorzegd. Maar zeker niet!! Allereerst hadden ze Jezus’ zegen gehad (v50), maar belangrijker nog dan dat: vervulde hoop, HOOP hun harten!!! Niet alleen hadden ze hun geliefde Jezus zien opstaan uit de dood, maar nu zagen ze ook dat er werkelijk een eeuwige woonplaats bestaat, die ook voor hun klaargemaakt was, zoals Jezus óók had voorzegd (Joh. 14:2). Ze zagen nu als het ware de opstanding compleet gemaakt, namelijk naar de Vader in de hemel gaan. Opstanding is niet weer wakker worden uit de dood en voor eeuwig armzalig vederleven zoals we hier op aarde doen. Zeker niet!!

Hemelvaartsdag is het feest van grote zekerheid en hoop: Jezus ging ons voor, terug naar de Vader. Als dat mogelijk was, dan is alles mogelijk.

Roep Jezus aan als je hem nog niet kent. Laat hem ook jouw woning klaarmaken!

Verkondig dit evangelie van de opstanding. De wereld heeft het nodig!