‘Hey, in de naam van Jezus: wegwezen!’

De autoriteit van de gelovige is groot. De vraag is of we die ook gebruiken? Het bovenstaande zinnetje is een voorbeeld om aan te geven hoe je in Jezus’ naam optreedt als duisternis je lastig valt.

Wat is ‘duisternis’?

Dat wat de tegenstander van de mensheid bewerkt: Ziekte, verslavingen, problemen op je werk, ruzies, je kind wordt gepest, armoede etc. etc.

Je vraagt je af wat de duisternis ermee te maken heeft?

Wel, het mag duidelijk zijn dat al die dingen, en nog veel, veel meer ellende, niet van God komen. Jacobus 1:17 (HSV) “Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.”

De tegenstander van de mensheid, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, en hij zoekt wie hij kan verslinden. Jezus legt uit dat de duivel, de dief, rondgaat om te stelen, doden en verderven. Jezus zegt over die tegenstander tegen ons: Lukas 10:19 (HSV) “Zie, Ik geef u de macht (autoriteit) om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.”

Wat geboden Petrus en Johannes over de verlamde bij de poort? STA OP en GA LOPEN, in de naam van Jezus! (Han. 3:12)

Wat gebood Jezus over de stormen? Hij bestrafte de wind (!) ‘zwijg, wees stil!’.

Wat gebood Petrus over de dode Dorkas? Tabitha, sta op! (Han. 9:40)

Wat gebood Jezus tegen de duivel: ‘Ga weg van mij!’ (Lukas 4:8)

Zeg niet ‘Ja maar dat was Jezus’. Jezus deed het ons voor, als mens, zoon van God op aarde. In Joh. 14:12 verklaart Jezus dat wij dezelfde werken zullen doen… als we in hem geloven.

Lieve vrienden, begrijp en zie, dat als we gebieden, we niet God gebieden, maar de duivel en geesten uit de duisternis, die zoveel mensen lastig vallen. En ons ook. In de naam van Jezus pakken we het echte probleem aan: de duisternis. En ja, ik begrijp heel goed dat veel dingen gedaan worden door mensen. Maar bewust of onbewust aangezet door die dief!

WIJ… in en door onze Redder en goede Heer Jezus, hebben autoriteit gekregen om op te treden tegen het kwaad. Om ziekte te gebieden weg te gaan, pestgedrag tegen mijn kinderen te stoppen, verslavingen van mijn partner af te breken… Je hebt toestemming om namens Jezus gezag te gebruiken, met kracht van de Geest!