De lente is er weer. De 21e brak het aan. Feest.

Niet omdat het lente was, maar gewoon om het hoofdstuk van Spreuken te lezen van die bepaalde datum, sloeg ik hoofdstuk 21 op. Het eerste vers heeft heel veel jaren geleden diepe impact gemaakt. Het was een erg woelige, moeilijke en onzekere tijd, waarbij ik me afvroeg of bepaalde mensen niet teveel invloed in mijn leven hadden. Het was een tijd van spanningen in die gemeente, en mensen, waaronder ook goede vrienden, vertrokken.

Op een nacht werd ik wakker, hevig verontrust. Ik wist niet meer of ik nu onder de juiste invloeden stond. Wie had er nu gelijk? Ik pakte mijn Bijbel en sloeg die zomaar open… (iets dat we veel vaker mogen doen in situaties is de Bijbel lezen en raadplegen voor antwoorden! Laat je leiden door de Heilige Geest.)

… mijn oog viel op 21:1 (NBG1951) “Het hart van de koning is in de hand van de HEER als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt.” Onmiddellijk vulde rust en vrede mijn hart. Ik begreep wat God zei: Paul, jij bent mijn zoon, een koningskind, en hoe het ook gaat… IK leidt jouw leven, IK houdt de controle en niet mensen.

Als je over-loyaal bent is je hart gericht op mensen behagen en niet op God. Maar God bracht mijn focus weer terug naar hem, mijn Papa en Vader. Hij verzekerde mij dat mijn HART veilig was bij hem. En hij heeft het volkomen waargemaakt die tientallen jaren.

Afgelopen dinsdag schoot dit dus weer door mijn hoofd. En zonder dat ik in zo’n crisis ben, verzekerde het vers mij opnieuw van hulp en zekerheid in mijn God. Ik kreeg meer honger en dacht aan Psalm nummer, jawel, 21, waar tot mijn stomme verbazing staat: “HEERE, de koning verblijdt zich over Uw macht. Hoezeer is hij verheugd over Uw heil! 3 De wens van zijn hart hebt U hem gegeven; het verzoek van zijn lippen hebt U hem niet onthouden.” Een reactie van geloof, van de koning, naar Gods woord in Spreuken.

Lieve vriend, pak er je Bijbel wat vaker bij en vraag de Heilige Geest daar doorheen tegen je te spreken. Hij leidt je! So wie so.