Hoop die ons moed geeft

 

Koning Hizkia – wat een koning was hij! Hij bracht opwekking in Juda: terugkeer naar God, herstel van de aanbidding van God en de offers. Het land werd gereinigd van afgoderij en de steden versterkt. Overmachtige vijanden werden verslagen door toedoen van Hizkias geloof in een machtige God. Een krachtige profeet stond naast hem: Jesaja. Hij wordt op wonderlijke wijze genezen van een dodelijke ziekte en krijgt er van God 15 jaar bij. Maar dan. Het einde van zijn leven, in de laatste vijftien jaar, valt hij in hoogmoed. Hij begint op te scheppen over de vrede die hij heeft, zijn machte en majesteit, en over de zeer grote rijkdommen die hij bezit. Hij zegt letterlijk dat hij die vijftien jaar gaat genieten en dat het hem niet veel kan schelen dat het na zijn dood bergafwaarts zal gaan met het land en zijn eigen kinderen.

Ik wil leren van wat er hier nu eigenlijk gebeurt met een koning van het kaliber van koning David.

Om te beginnen had hij alleen maar visie voor de jaren dat hij zelf zou leven. Hij bouwde blijkbaar niet voor zijn nageslacht. Wat hij deed was korte termijn en bleek uiteindelijk in zijn laatste 15 jaar egoïstisch, hoewel ik geloof dat wat hij deed vanuit zijn hart was. Hij begon en deed heel veel met zijn hele hart. Ik denk dat hier een stuk van het hart van een wees zichtbaar wordt. Maar laten we het eens hebben over ‘hoop’.

‘Hoop’ is de toekomstige zegen die ons moed geeft om door te gaan en te bouwen in geloof. Wij moeten blijven bouwen alsof Jezus pas over 100 jaar terugkomt. Dan leven we HOOP, we spreken en communiceren HOOP! Niemand zegt dat het altijd makkelijk zal zijn of zonder verdrukking. Maar het is altijd VOL van HOOP!

(Col. 1:27) Jezus Christus is de HOOP op HEERLIJKHEID, en hij LEEFT in ons. HOOP is een PERSOON, JEZUS. Hijzelf is onverslaanbaar en niet te doden. Levende Hoop, die zich wil manifesteren, tonen, in deze wereld. En dat doet hij en zal hij doen. De boodschap van Jezus de Hoop, is zijn Heerlijkheid.

De Bijbel leert dat Gods heerlijkheid zijn goedheid is. Het is zijn goedheid die mensen tot geloof brengt. Het is zijn goedheid die mensen geneest en bevrijdt. Het is zijn goedheid die het kwaad verslagen heeft in Jezus Christus. Het is zijn ultieme goedheid die ons eeuwig leven laat erven samen met Jezus Christus, eeuwige Hoop die niet afgenomen kan worden.

Er is geen boer die stopt met zaaien omdat het moeilijk is. Niet zaaien is niet oogsten, en niet oogsten is niet eten.

Blijf zaaien, blijf investeren, blijf geven. De oogst moet binnen. Het Koninkrijk van God moet baan breken met kracht. “Arbeiders zijn er weinig”, zegt Jezus, “bid juist daarvoor”, zegt hij ook.

Jezus houdt van jou en gelooft in jou,

Paul Immanuel en Annick Rooda