Is genezing verheerlijking van het lichaam?

Verheerlijking van het lichaam?

Een andere reactie op lichamelijke genezing is, dat het modern is dat de aandacht naar het lichaam uitgaat. Of, zoals iemand anders het zei: “Het gaat om onze redding en dat we naar de hemel gaan, al het andere is minder (of niet) belangrijk.”

Als ‘modern’ betekent dat het al 2000 jaar lang zo is, ben ik het er helemaal mee eens.

De bediening van Jezus kenmerkte zich namelijk door twee dingen:

1) Hij proclameerde, verkondigde het evangelie en 2) Hij deed vele, vele genezingen en een aantal andere opmerkelijke wonderen. De Christen is geroepen om ditzelfde te doen.

De bediening van Jezus onderscheidt zich ook duidelijk van de bediening die wij Christenen hebben:

Hij was zo verliefd op jou en mij, dat Hij bereid was de doodstraf over te nemen, terwijl Hij juist zonder zonde was, zodat jij en ik kunnen leven.

Hij was ook zo dol op jou en mij, en haatte zo hardgrondig ellende, ziekte, depressie etc., dat Hij Zich aan de schandpaal in Jeruzalem half dood liet slaan. Daardoor, zegt Hij, ben je genezen.

Zo modern is genezing dus niet. Het is al 2000 jaar oud. Het denken dat zegt dat de geest belangrijk is en het lichaam niet, komt van het Griekse, gnostische denken (o.a. Plato, ook wel dualisme genoemd).

Johannes schrijft in het laatste vers van zijn evangelie: “En er zijn nog veel meer dingen die Jezus GEDAAN HEEFT! Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen.” Realiseer je, dat de evangeliën een samenvatting zijn van de talloze dingen die Jezus DEED. Petrus vat het mooi samen: “…hoe Jezus het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en ALLEN die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.”

Ik verbaas me er eerlijk gezegd wel over wanneer mensen zeggen dat Goddelijke genezing verheerlijking van het lichaam is of dat het nu modern is. Zeker als ze vervolgens wel naar de dokter of het ziekenhuis gaan en de nodige medicijnen slikken, om lichamelijke kwalen te onderdrukken of kwijt te raken. Begrijp me goed: hier is niets verkeerd aan, tenminste als het doel genezing of oprechte hulp is. Waar het me om gaat is dat de bewering onjuist is. Meer dan ooit in de geschiedenis zijn mensen ziek met de meest rare ziekten en aandoeningen. Meer dan ooit gaan mensen naar de dokters en gebruiken medicijnen. Waarom is dat wel okay, maar mogen mensen niet genezen worden door Jezus, zonder lidtekens, zonder kosten, zonder bijwerkingen, zonder pijnen?

Jezus is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde (Hebr. 13:8). Weet je wat er daarna staat? “Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel.” De context hier is eten, maar de vermaning gaat verder dan dat: laat je hart gesterkt worden door genade!! Niet door regeltjes en commentaren en redeneringen.

Mijn uitdaging voor jou is dit: lees de evangeliën eens opnieuw en kijk wat Jezus doet en wat Hij de discipelen (niet alleen de apostelen) onderwijst en aanleert!