Jezus houdt van de mens, haat de zonde, gaf zijn leven!

 

De wereld spreekt van verdraagzaamheid en verdraagzaam zijn. Deels is dat een goede boodschap in een maatschappij waren meningen en mensen tegen elkaar worden opgezet.
Maar de werkelijke boodschap achter verdraagzaamheid is al jaren, en dat spitst zich nu toe, dat we niet meer mogen zeggen dat iets fout is. Je mag geen duidelijke mening hebben. Dat wordt niet meer op prijs gesteld. Tot zover dus verdraagzaamheid.

Uiteindelijk heeft God in deze laatste dagen gesproken door zijn Zoon Jezus Christus. Hij maakte duidelijk dat zonde zonde is, en dat je daardoor een relatie met Hem misloopt en ook eeuwig leven. Tenminste, als je Gods grootste liefdesoffer voor zonde, Jezus Christus, afwijst.

God is niet principieel of stug of wettisch. Hij haat zonde en de duivel en Hij houdt met heel zijn hart van de mens die zondigt. Hij geeft ons een uitweg uit zonde: de Redder Jezus Christus en die gekruisigd!

Let op de reclames en de films die je kijkt. Ze prediken een andere boodschap. Het klinkt goed, maar het is een boodschap die God buitensluit en predikt dat de mens zelf kan en mag kiezen wat goed en wat fout is!

Laten we onze medemens liefhebben en niet veroordelen! We zijn zelf zondaars geweest, hopeloos verloren.
Maar laten we de Bijbel wel als absolute waarheid vasthouden. Onthoudt dat de Waarheid, Jezus, een Mens werd en stierf uit liefde! En Hij stond op uit de dood! Voor iedereen die wil, bekeer je radicaal tot deze geweldige Redder en je ontvangt eeuwig leven.

Jezus houdt van jou en gelooft in jou,

Paul Immanuel en Annick Rooda