Jezus is alles, alles wat je nodig hebt

 

De tekst in Jeremia 29:11 wordt vaak aangehaald. De gedachten die God over ons heeft: vrede, niet onheil, hoop, toekomst.
Hij spreekt hier niet alleen over een gevoel of staat van welzijn. Hij geeft hier een verklaring waarom dit jouw en mijn deel is. Jouw portie, jouw erfdeel!
De vervulling van alles is namelijk… JEZUS.
De Bijbel laat duidelijk zien dat Jezus de Vredevorst is, de God van de vrede.
Het Woord toont ook dat Jezus in ons de hoop op heerlijkheid is (Col. 1:27). Hij is onze toekomst, nu al. Hij is zonder tijd, de eerste en de laatste, de alpha en de omega. Hij IS. Geen begin en geen einde, zonder tijd, eeuwig. En die Jezus zelf leeft en woont in jou en mij.
Als hij IS en geen einde heeft en in ons woont dan woont de TOEKOMST zelf in ons.
Mijn toekomst is niet wat er misschien zal gebeuren. Want ja, wie kent, behalve God, met zekerheid de toekomst op aarde?
Mijn toekomst is Jezus en hij is nu. Mijn toekomst woont in mij. De enige echte, vaststaande hoop, de enige echte vrede… zijn naam is Jezus, en die woont in mij.
Dat zijn ondermeer de gedachten die God koestert over ons.
Alles wat God wil geven en beschikbaar heeft voor ons, voor de eeuwigheid, is een Persoon: Jezus! En hijzelf en Heilige Geest.

Psalmen 73:26 (HSV) “Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn (erf)deel.”
Voor eeuwig is Jezus je erfdeel. Richt je ogen dan vast op Jezus, zodat je niet door matheid van ziel verslapt (Hebr. 12:3).