Kerst, blijdschap, opwekking is het Plan

De afgelopen maanden hebben we veel gesproken op de Stream over Gods plannen. 

Een tekst die veel aangehaald wordt uit Jesaja 60:1 is:
“Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister (heerlijkheid) van de HEER.” (NBV) Maar het hoofdstuk gaat verder. We kennen vaak een vers, maar niet de context, (tekst eromheen). Iets dat niet prettig voelt en is:

Vers 2 “Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties…”, tja, inderdaad zeg! 2020, tjonge!

Maar wat is er eigenlijk nieuw voor God? Hij gaat verder met zijn plan:

“…maar over jou schijnt de HEER, zijn luister (heerlijkheid) is boven jou zichtbaar.
3 Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans (helderheid) van je schijnsel.
4 Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe; je zonen komen van ver,
je dochters worden op de heup gedragen. 5 Je zult stralen van vreugde als je het ziet,
je hart zal van blijdschap overslaan.” 

God zit niet om raad verlegen. Niets is een verrassing voor hem. 

In de verzen hierboven zien we in het kort zijn plan: opwekking onder de volken, kinderen (familie) die weer thuiskomen. En er staat nog zoveel meer. God heeft jou en mij, het hele Lichaam van Jezus op aarde opgeroepen om te schijnen en schitteren. Gods heerlijkheid te verspreiden. Dáár zullen de volken, de mensen op afkomen.

Lees nog eens goed wat er staat: ‘je licht is gekomen (van God)’ en ‘Gods heerlijkheid schijnt over jou’ en ‘de Heer schijnt over jou ondanks de duisternis’ en ‘zijn heerlijkheid zal gezien worden’. Daarna staan de verzen 3-5 pas. Lieve {subtag:firstname} er wordt van jou geen prestatie gevraagd, maar of je beschikbaar bent. Mag hij dit doen in en met jouw leven?

Hoe? 

“4 Open je ogen, kijk om je heen:…” Als je volop bezig bent met de wederkomst en je verwacht dat dit snel gaat gebeuren, weet dan dat Paulus dat ook deed, maar zijn ogen daarbij openhield voor wat God op dat moment aan het doen was. Hij bracht opwekking en een groot deel van het NT. Zou je (met de verwachting van wederkomst) volop willen stappen in die opwekking van God, dat dragen van Gods heerlijkheid? Er zijn genoeg doemsenarios, maar wil jij meebewegen met het ‘wonderen, tekenen en opwekkingsplan’ van God? Hoe glorieus zal dan Jezus’ terugkomst te Zijner tijd zijn!

Het stukje sluit af met: “je hart zal van blijdschap overslaan.”!

Kerst: blijdschap, overstromende blijdschap. Joy to the World, the Savior is born!